Príručky a ich obsah

So strojom sa dodávajú príručky uvedené nižšie. Používajte ich podľa potreby.
Začíname
Túto príručku si prečítajte ako prvú. Táto príručka obsahuje informácie o základných operáciách jednoducho zrozumiteľným spôsobom.
Užívateľská príručka (táto príručka)
Táto príručka opisuje všetky funkcie stroja a možno ju zobraziť pomocou webového prehliadača. Informácie môžete prehľadávať podľa kategórií alebo môžete zadať kľúčové slovo a vyhľadať strany s konkrétnou témou. Používanie aplikácie Užívateľská príručka
Nastavenie zariadenia (tlačiareň PS/PCL/UFR II)
Táto príručka, ktorú si môžete zobraziť vo webovom prehliadači, obsahuje informácie o spôsobe používania tlačiarne PS/PCL/UFR II. Môžete si ju zobraziť na online webovej lokalite s príručkami.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Táto príručka, ktorú si môžete zobraziť vo webovom prehliadači, obsahuje informácie o spôsobe používania systému ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Môžete si ju zobraziť na online webovej lokalite s príručkami.
6W29-0L1