Kvalita obrazu

Táto časť obsahuje informácie o funkciách, vďaka ktorým je možné dosiahnuť výraznejšie a jasnejšie obrazy (napríklad vysokokvalitná tlač obrazov a korekčné funkcie).
 
Nastavenie kvality tlače a konečnej úpravy
 
Odosielanie zreteľnejších faxov
Nastavením korekčných funkcií (napríklad nastavenie gradácie a korekcia hustoty) môžete dosiahnuť výsledky tlače vyššej kvality.
 
Reprodukciu je možné vylepšiť na strane príjemcu nastavením príslušnej hodnoty gama počas odosielania faxov.
6W29-0JS