Výmena bubnovej jednotky

Keď sa blíži koniec životnosti bubnovej jednotky, v spodnej časti obrazovky sa zobrazí správa s výzvou na výmenu bubnovej jednotky. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu obrazovky.
Uložte bubnové jednotky na mieste mimo zdrojov svetla ako je priame slnečné svetlo.
Uloženie bubnovej jednotky do miestnosti, ktorá je chladná, ale rýchlo sa vyhreje, alebo v ktorej dôjde k iným veľkým zmenám v teplote, spôsobí formovanie kvapôčok vody (kondenzáciu).
Oranžový ochranný kryt vyberte, až keď na to budete v nasledujúcom postupe upozornení.
Informácie o čísle modelu bubnovej jednotky nájdete v časti Časti na výmenu.
Správa o výmene bubnovej jednotky zobrazená v spodnej časti obrazovky sa líši v závislosti od vašej zmluvy.
Po dokončení výmeny bubnovej jednotky stlačte položku <Zatvoriť>.

Postup výmeny bubnovej jednotky

Pri výmene bubnovej jednotky sa riaďte ďalej opísaným postupom.
1
Stlačte tlačidlo na kryte na ľavej strane hlavnej jednotky a otvorte kryt na ľavej strane jednotky aspoň na 50 mm.
2
Otvorte predný kryt.
Počas otvárania podržte pravý a ľavý okraj krytu.
3
Pomaly otočte uvoľňovaciu páčku.
Pri otáčaní uvoľňovacej páčky dávajte pozor, aby ste rukou nenarazili do držiaka tonerovej kazety.
4
Otáčaním skrutku úplne odmontujte.
5
Uchopte držadlo bubnovej jednotky a súčasne jemne vytiahnite jednotku smerom hore.
Po výmene bubnovej jednotky dávajte pozor, aby ste nevložili ruku do otvoru, a nedotýkajte sa vnútornej strany krytu na ľavej strane hlavnej jednotky a zariadenia, aby nedošlo k popáleniu alebo inému úrazu.
6
Vyberte novú bubnovú jednotku z obalu.
Z bubnovej jednotky zatiaľ neodstraňujte ochranný kryt.
7
Držte ochranný kryt bubnovej jednotky a zarovnajte ho s otvormi vo vnútri hlavnej jednotky.
8
Uchopte bubnovú jednotku podľa nákresu (držte pritom ochranný kryt – ), a zatlačte ju do zariadenia ().
 
9
Odstráňte ochranný kryt bubnovej jednotky.
10
Dotiahnite skrutku.
11
Pomaly otočte uvoľňovaciu páčku do zvislej polohy.
12
Zatvorte predný kryt a kryt na ľavej strane hlavnej jednotky.
Ak sa predný kryt nezatvorí, skontrolujte, či ste nezabudli dotiahnuť skrutku bubnovej jednotky, a overte zaistenie uvoľňovacej páčky.
13
Pomocou ovládacieho panela vykonajte nasledujúce úkony.
Stlačte tlačidlo . Prejdite na položku <Nastavenie/Údržba> <Údržba> <Inicializovať po výmene častí>. Pod položkou <Bubnová jednotka> stlačte tlačidlo <Áno> Skontrolujte, či sa zobrazuje možnosť <Inicializované.>, a stlačte položku <Zatvoriť>.
Po výmene vložte použitú bubnovú jednotku do vrecka, ktoré obsahovalo novú bubnovú jednotku, a odložte ju, až kým ju nepríde vyzdvihnúť miestny autorizovaný predajca Canon.
6W29-0H5