Skenovanie pomocou technológie AirPrint

Pomocou technológie AirPrint je možné prenášať údaje naskenované strojom priamo do počítača Mac.
Systémové požiadavky
Ak chcete skenovať pomocou technológie AirPrint, potrebujete počítač Mac s nainštalovaným systémom OS X 10.9 alebo novším. Ak chcete skenovať pomocou TLS, potrebujete počítač Mac s nainštalovaným systémom OS X 10.11 alebo novším.
Sieťové prostredie
Vyžaduje sa jedno z nasledujúcich prostredí.
Prostredie, v ktorom je zariadenie Apple a zariadenie pripojené k rovnakej sieti LAN
Prostredie, v ktorom je počítač Mac pripojení k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB
Na skenovanie je potrebné nastaviť možnosť <Použiť sken. sieť. linky> na <Zap.>. <Nastavenia TCP/IP>  <Použiť sken. sieť. linky>
Môže sa vyžadovať aj aktualizácia firmvéru. Aktualizácia firmvéru
Skenovať nie je možné, keď sa vykonávajú nastavenia operácií alebo keď stroj vykonáva akúkoľvek inú operáciu.

Skenovanie z počítača Mac

1
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené k počítaču Mac.
Spôsob kontroly nájdete v časti Nastavenie sieťového prostredia.
2
V zariadení Mac pridajte zariadenie v časti [System Preferences] [Printers & Scanners].
Ak už je zariadenie pridané na tlač alebo odosielanie faxov, táto operácia sa nevyžaduje.
3
Vyberte zariadenie zo zoznamu tlačiarní v ponuke [Printers & Scanners].
4
Kliknite na [Skenovať].
5
Kliknite na [Otvoriť skener].
Zobrazí sa okno [Skener].
6
Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia skenovania.
7
Kliknite na [Skenovať].
Naskenuje sa originál a zobrazí sa obraz.
6W29-086