Tlač použitím predvolenej tlačovej služby (Android)

Ak terminál so systémom Android podporuje používanie služby Predvolená tlačová služba, môžete tlačiť použitím služby Predvolená tlačová služba terminálu Android.
Ak chcete tlačiť v zariadení použitím služby Predvolená tlačová služba, je potrebné aktivovať možnosť Mopria®.
Overenie nastavení služby Mopria®
Ak chcete použiť zariadenie alebo tlačiareň Canon prostredníctvom služby Predvolená tlačová služba z terminálu so systémom Android, musíte najprv nakonfigurovať v termináli so systémom Android nasledujúce nastavenia.
Povoľte službu Predvolená tlačová služba.
Zakážte alebo odinštalujte službu Mopria®.
Zakážte alebo odinštalujte službu Canon Print Service.
6W29-08C