Rôzne spôsoby tlače

Táto časť vás oboznámi so spôsobom tlače pomocou vzdialeného PR a naučí vás tlačiť súbory uložené na pamäťovom médiu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6W29-065