Pregledovanje priročnika User's Guide (Navodila za uporabo)

V tem poglavju so opisane oznake, gumbi, zasloni in drugi elementi v priročniku User's Guide (Navodila za uporabo). V poglavju »Pomembni varnostni napotki« v navodilih Kako začnete, ki so priložena napravi, so navedena tudi opozorila in varnostni ukrepi. Glejte tudi ta navodila.
Oznake
S spodnjimi oznakami so označena varnostna opozorila, omejitve in previdnostni ukrepi pri ravnanju s strojem, koristni nasveti in druge informacije.
 
Označuje postopek, ki lahko, če ni izveden pravilno, povzroči telesne poškodbe. Za varno uporabo naprave vedno upoštevajte ta opozorila.
Označuje postopek, ki ga ne smete opraviti. Natančno preberite opombe in upoštevajte, da teh postopkov ne smete opraviti.
Znak opozarja na pogoje za pravilno delovanje in omejitve. Za pravilno uporabo stroja in preprečevanje okvar ter materialne škode te napotke vedno upoštevajte.
Označuje opis ali dodatne razlage postopka.
NASVETI
Označuje koristne funkcije ali nasvete za uporabo stroja.
Tipke in gumbi
Tipke na nadzorni plošči, gumbi, prikazani na zaslonu na dotik, in gumbi na zaslonu računalnika so označeni, kot je prikazano v nadaljevanju.
Tip
Primer
Gumbi na nadzorni plošči
Gumbi na zaslonu na dotik*
<Nastavitve funkcije>
<Preklic>
Gumbi in drugi besedilni elementi vmesnika na zaslonu računalnika
[Preferences]
[OK]
* Pritisk gumba na zaslonu na dotik je v priročniku User's Guide (Navodila za uporabo) naveden kot »Pritisnite«.
Zaslon
Zasloni, uporabljeni v priročniku User's Guide (Navodila za uporabo), se lahko razlikujejo od prikaza na zaslonu vaše naprave, kar je odvisno od modela, izbirne opreme in različice.
Glede na operacijski sistem, ki ga uporabljate, se lahko del prikazane vsebine zaslona razlikuje od tiste v vašem računalniku.
Vsebina zaslona za gonilnike in programsko opremo se lahko razlikuje zaradi nadgradenj različic.
Ilustracije
Slike, uporabljene v priročniku User's Guide (Navodila za uporabo), so iz »imageRUNNER 2425i« s temi nameščenimi možnostmi, če ni drugače navedeno.
Cassette Feeding Module-AK
6W2A-0L4