Možnosti

Funkcionalnost naprave je mogoče razširiti z namestitvijo dodatne opreme.

Razpoložljive možnosti

Iskanje možnosti, glede na zahteve

Dodajanje kaset za papir

6W2A-0KY