Uporabne funkcije za izdelavo in upravljanje gradiv

Lahko nastavite funkcijo zbiranja ali združevanja za razvrščanje gradiv za razdeljevanje.
 
 
 
 
6W2A-043