Omejitve glede kombinacije funkcij

V spodnjih preglednicah so prikazane kombinacije nastavitev, ki niso na voljo, ko želite nastaviti več kot eno funkcijo naenkrat.

Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati v kombinaciji

»Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati v kombinaciji« vključujejo naslednje:
Funkcije, ki jih ni mogoče nastaviti, ker so gumbi zanje obarvani sivo, ko je nastavljena funkcija v levem stolpcu.
Funkcije, ki jih ni mogoče nastaviti, ker gumbi zanje niso prikazani (odvisno od izbirne opreme, ki je na voljo za uporabo), ko je nastavljena funkcija v levem stolpcu.
Funkcije, ki jih ni mogoče nastaviti v kombinaciji s funkcijo v levem stolpcu, ker se prikaže sporočilo, ko pritisnete , in se kopiranje ne začne.
Funkcije, ki jih ni mogoče nastaviti v kombinaciji s funkcijo v levem stolpcu, ker se v navodilih za uporabo na zaslonu na dotik prikaže sporočilo in se kopiranje začne brez aktiviranja domnevno nastavljenih funkcij. (Primer: Če ste izbrali in poskušali kopirati na papir, za katerega ni mogoče uporabiti načina Konec.)
Funkcije, ki jih ni mogoče nastaviti v kombinaciji s funkcijo v levem stolpcu, ker vira papirja, ki vsebuje papir za kopiranje, ni mogoče izbrati.

Funkcije, ki imajo prednost, če so nazadnje nastavljene

»Funkcije, ki imajo prednost, če so nazadnje nastavljene« vključujejo naslednje:
Funkcija, ki ste jo nazadnje nastavili, je omogočena, funkcija, ki ste jo najprej nastavili, pa je preklicana oziroma so gumbi za ti funkciji obarvani sivo, ko je funkcija v levem stolpcu nastavljena v kombinaciji s tema funkcijama.
Če želite informacije o velikostih in vrstah papirja, ki ga lahko uporabite z načini <2-stransko>, <Končna obdelava> in <Brošura>, glejte Razpoložljiv papir.
Če želite informacije o izbirni opremi, ki je zahtevana za uporabo posamezne funkcije, glejte Izbirna oprema in Sistemske možnosti.
Zaslon z osnovnimi funkcijami kopiranja
Zaslon z možnostmi (1/3)
Zaslon z možnostmi (2/3)
Zaslon z možnostmi (3/3)

Zaslon z osnovnimi funkcijami kopiranja

Funkcija
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati v kombinaciji
Funkcije, ki imajo prednost, če so nazadnje nastavljene
Razm. kopir.
1:1 (100%)
Razm. kopir. (Ročno), Razm. kopir. (Prednastavljena povečava), Razm. kopir. (Avto), Razmerje XY (Ročni vnos), Nast. po dolžini, Razmerje XY (Avto XY razmerje)
Ročno
Kopija ID kartice
Direktno (100%), Razm. kopir. (Prednastavljena povečava), Razm. kopir. (Avto), Razmerje XY (Ročni vnos), Nast. po dolžini, Razmerje XY (Avto XY razmerje)
Privzeti Zoom
Kopija ID kartice
Direktno (100%), Razm. kopir. (Ročno), Razm. kopir. (Avto), Razmerje XY (Ročni vnos), Nast. po dolžini, Razmerje XY (Avto XY razmerje)
Avto
Izbira papirja (Avto), Kopija ID kartice, Original polj. velikosti
Direktno (100%), Razm. kopir. (Ročno), Razm. kopir. (Prednastavljena povečava), Razmerje XY (Ročni vnos), Nast. po dolžini, Razmerje XY (Avto XY razmerje)
Nast. po dolžini
Kopija ID kartice
Direktno (100%), Razm. kopir. (Ročno), Razm. kopir. (Prednastavljena povečava), Razm. kopir. (Avto), Razmerje XY (Ročni vnos), Razmerje XY (Avto XY razmerje)
Razmerje XY
Ročni vnos
Kopija ID kartice
Direktno (100%), Razm. kopir. (Ročno), Razm. kopir. (Prednastavljena povečava), Razm. kopir. (Avto), Nast. po dolžini, Razmerje XY (Avto XY razmerje)
Avto XY razmerje
Izbira papirja (Avto), Kopija ID kartice, Original polj. velikosti
Direktno (100%), Razm. kopir. (Ročno), Razm. kopir. (Prednastavljena povečava), Razm. kopir. (Avto), Razmerje XY (Ročni vnos), Nast. po dolžini
Prilag. strani
N na 1, Kopija ID kartice, Brisanje okvirja originala, Bris. okvirja knjige, Brisanje vezave, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Original polj. velikosti
Izbira papirja
Avto*1
Razm. kopir. (Avto), Razmerje XY (Avto XY razmerje), Izbira papirja (Vir papirja), Izbira papirja (Uporabniška velikost), N na 1, Kopija ID kartice, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Rotacija 90 stopinj, Original polj. velikosti
Vir papirja
Izbira papirja (Avto), Izbira papirja (Uporabniška velikost)
Uporabniška velikost
Knjiga|2-stransko, Knjiga|2 strani, N na 1, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Rotacija 90 stopinj
Izbira papirja (Avto), Izbira papirja (Vir papirja), Kopija ID kartice
Vzorčna kopija
Kopija ID kartice
Grupiranje (Iste strani)
Prekinit.
Kopija ID kartice
*1
Ne morete nastaviti funkcije <Avto> v <Izbira papirja>, kadar sta nastavljeni funkciji <Originali razl. velik.> in <Premik>.

Zaslon z možnostmi (1/3)

Funkcija
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati v kombinaciji
Funkcije, ki imajo prednost, če so nazadnje nastavljene
Knjiga|2 strani
Izbira papirja (Uporabniška velikost), 1-stransko|2-stransko, 2-stransko|2-stransko, 2-stransko|1-stransko, Knjiga|2-stransko, N na 1, Kopija ID kartice, Brisanje vezave, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Originali razl. velik., Original polj. velikosti
2-stransko
1-stransko|2-stransko
Knjiga|2 strani, Kopija ID kartice, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure
2-stransko|2-stransko, 2-stransko|1-stransko, Knjiga|2-stransko
2-stransko|2-stransko
Knjiga|2 strani, Kopija ID kartice, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure
1-stransko|2-stransko, 2-stransko|1-stransko, Knjiga|2-stransko
2-stransko|1-stransko
Knjiga|2 strani, Kopija ID kartice, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure
1-stransko|2-stransko, 2-stransko|2-stransko, Knjiga|2-stransko
Knjiga|2-stransko
Izbira papirja (Uporabniška velikost), Knjiga|2 strani, N na 1, Kopija ID kartice, Brisanje vezave, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Originali razl. velik., Original polj. velikosti
1-stransko|2-stransko, 2-stransko|2-stransko, 2-stransko|1-stransko
Končna obdelava
Sortiranje (Zaporedje strani)
Kopija ID kartice, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Grupiranje (Iste strani)
Grupiranje (Iste strani)
Kopija ID kartice, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Vzorčna kopija
Sortiranje (Zaporedje strani)
Rotacija 90 stopinj
Izbira papirja (Avto), Izbira papirja (Uporabniška velikost), Kopija ID kartice, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Original polj. velikosti
Brošura
Skeniranje brošure
Prilag. strani, Izbira papirja (Avto), Izbira papirja (Uporabniška velikost), 1-stransko|2-stransko, 2-stransko|2-stransko, 2-stransko|1-stransko, Knjiga|2-stransko, Knjiga|2 strani, N na 1, Kopija ID kartice, Brisanje okvirja originala, Bris. okvirja knjige, Brisanje vezave, Premik (Z numer. tipkami), Rob, Grupiranje (Iste strani), Rotacija 90 stopinj, Originali razl. velik., Original polj. velikosti
Brez skenir. brošure
Brez skenir. brošure
Prilag. strani, Izbira papirja (Avto), Izbira papirja (Uporabniška velikost), 1-stransko|2-stransko, 2-stransko|2-stransko, 2-stransko|1-stransko, Knjiga|2-stransko, Knjiga|2 strani, N na 1, Kopija ID kartice, Brisanje okvirja originala, Bris. okvirja knjige, Brisanje vezave, Premik (Z numer. tipkami), Rob, Grupiranje (Iste strani), Rotacija 90 stopinj, Originali razl. velik., Original polj. velikosti
Skeniranje brošure
Priprava opravila
Kopija ID kartice
N na 1
Prilag. strani, Izbira papirja (Avto), Izbira papirja (Uporabniška velikost), Knjiga|2-stransko, Knjiga|2 strani, Kopija ID kartice, Brisanje okvirja originala, Bris. okvirja knjige, Premik (Z numer. tipkami), Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Originali razl. velik., Original polj. velikosti
*1
Ne morete nastaviti funkcije <Avto> v <Izbira papirja>, kadar sta nastavljeni funkciji <Originali razl. velik.> in <Premik>.
*4
Lahko nastavite samo možnost <Zgoraj levo> ali <Spodaj desno> v funkciji <Brez spenjača (Maks. 5 strani)>, če to funkcijo nastavite s funkcijo <Originali razl. velik.>.

Zaslon z možnostmi (2/3)

Funkcija
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati v kombinaciji
Funkcije, ki imajo prednost, če so nazadnje nastavljene
Originali razl. velik.*1
Knjiga|2-stransko, Knjiga|2 strani, N na 1, Kopija ID kartice, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Original polj. velikosti
Gostota
Avto
Foto, Tekst/Foto
Gostota (Prilagoditev)
Prilagoditev
Gostota (Avto)
Tip originala
Tekst/Foto
Gostota (Avto),Foto, Tekst
Foto
Gostota (Avto), Tekst, Tekst/Foto
Tekst
Foto, Tekst/Foto
Bris. okvirja
Brisanje okvirja originala
Prilag. strani, N na 1, Kopija ID kartice, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Original polj. velikosti
Bris. okvirja knjige, Brisanje vezave
Bris. okvirja knjige
Prilag. strani, N na 1, Kopija ID kartice, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Original polj. velikosti
Brisanje okvirja originala, Brisanje vezave
Brisanje vezave
Prilag. strani, Knjiga|2-stransko, Knjiga|2 strani, Kopija ID kartice, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Original polj. velikosti
Brisanje okvirja originala, Bris. okvirja knjige
Premik*1
Po poziciji
Kopija ID kartice, Original polj. velikosti
Premik (Z numer. tipkami)
Z numer. tipkami
N na 1, Kopija ID kartice, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Original polj. velikosti
Premik (Po poziciji)
*1
Ne morete nastaviti funkcije <Avto> v <Izbira papirja>, kadar sta nastavljeni funkciji <Originali različnih velikosti> in <Premik>.

Zaslon z možnostmi (3/3)

Funkcija
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati v kombinaciji
Funkcije, ki imajo prednost, če so nazadnje nastavljene
Rob
Kopija ID kartice, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Original polj. velikosti
Kopija ID kartice
Razm. kopir. (Ročno), Razm. kopir. (Privzeti Zoom), Razm. kopir. (Avto), Razmerje XY (Ročni vnos), Nast. po dolžini, Razmerje XY (Avto XY razmerje), Prilag. strani, Izbira papirja (Avto), Izbira papirja (Uporabniška velikost), 1-stransko|2-stransko, 2-stransko|2-stransko, 2-stransko|1-stransko, Knjiga|2-stransko, Knjiga|2 strani, N na 1, Brisanje okvirja originala, Bris. okvirja knjige, Brisanje vezave, Premik (Po poziciji), Premik (Z numer. tipkami), Rob, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Priprava opravila, Originali razl. velik., Vzorčna kopija, Prekinit., Original polj. velikosti
Original polj. velikosti
Razm. kopir. (Avto), Razmerje XY (Avto XY razmerje), Prilag. strani, Izbira papirja (Avto), Knjiga|2-stransko, Knjiga|2 strani, N na 1, Kopija ID kartice, Brisanje okvirja originala, Bris. okvirja knjige, Brisanje vezave, Premik (Po poziciji), Premik (Z numer. tipkami), Rob, Skeniranje brošure, Brez skenir. brošure, Rotacija 90 stopinj, Originali razl. velik.
6W2A-04L