Preverjanje optično prebranih slik pred pošiljanjem (predogled)

 
Optično prebrane slike si lahko pred pošiljanjem ogledate. Strani na zaslonu za predogled lahko tudi izbrišete, premaknete ali zamenjate.
V načinih neposrednega ali ročnega pošiljanja izvirnika ni mogoče preveriti pred pošiljanjem, tudi če je nastavljena možnost <Predogled>.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Faks>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami faksa izberite prejemnika. Zaslon z osnovnimi nastavitvami faksa
4
Po potrebi določite nastavitve skeniranja. Osnovni postopki za pošiljanje faksov
5
Pritisnite <Opcije>  <Predogled>  <Zapri>.
6
Pritisnite .
Izvirniki se optično preberejo in prikaže se zaslon za predogled.
Za preklic optičnega branja pritisnite <Preklic> ali   <Da>.
Če se prikaže sporočilo <Pritisnite [Start] za skeniranje naslednjega originala.>
7
Optično prebrane slike preverite na zaslonu s predogledom.
Če je treba, optično prebrano sliko uredite na zaslonu s predogledom.
Brisanje strani
Premikanje strani
Zamenjava lokacij strani
8
Pritisnite <Začni oddajo>.
Pošiljanje se začne.
6W2A-050