Zmanjšanje zamegljenosti slike v okoljih z visoko vlago in temperaturo

Ko prihaja do zamegljenosti slike (slika je obledela ali zabrisana) v okoljih z visoko temperaturo in vlažnostjo, lahko težave morda izboljšate s to nastavitvijo.
1
Pritisnite   <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>  <Način preprečevanja zameglitve slike>.
2
Izberite način Pritisnite <OK>.
Če za način nastavite višjo vrednost, bo storilnost manjša.
6W2A-0HE