Nastavitev postopka tiskanja, ko je potisni valj za fiksiranje na visoki temperaturi

Če potisni valj za fiksiranje preseže določeno temperaturo, se storilnost zmanjša, ker naprava čaka, dokler se temperatura ne zmanjša. Ta nastavitev omogoči skrajšanje časa v stanju pripravljenosti za večjo storilnost.
1
Pritisnite   <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>  <Predn. produkt./kak. slike za vroč tlačni valj za fiks.>.
2
Izberite postopek tiskanja Pritisnite <OK>.
Čas v stanju pripravljenosti je najkrajši, če je nastavljena možnost <Prednost produktivnosti 1>.
Čas v stanju pripravljenosti je krajši, če je nastavljena možnost <Prednost produktivnosti 1> ali <Prednost produktivnosti 2>. Vendar pa lahko pride do težav pri prehodu z manjšega papirja na večjega, na primer do prenosa tonerja na obeh koncih papirja na drug papir ali zagozdenj papirja v fiksirni enoti.
6W2A-0HF