Nastavitev postopka tiskanja pri zasuku izpisa

Če potisni valj za fiksiranje doseže visoko temperaturo pri uporabi možnosti <Rotacija 90 stopinj> pri kopiranju ali tiskanju, lahko pride do težav, kot je prenos tonerja na obeh koncih papirja na drug papir ali zagozdenje papirja v fiksirni enoti. S to nastavitvijo lahko nastavite čas v stanju pripravljenosti, dokler temperatura potisnega valja za fiksiranje ne pade, tako da daste prednost storilnosti.
1
Pritisnite   <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>  <Prednost produkt./kakov. slike za Odlaganje z rotacijo>.
2
Izberite postopek tiskanja  Pritisnite <OK>.
Ta nastavitev je omogočena samo, če je nastavljena možnost <Rotacija 90 stopinj> za kopiranje in tiskanje.
Če je izbrana možnost <Prioriteta kakovosti>, je storilnost manjša.
6W2A-0HH