Dodajanje digitalnega podpisa poslanim datotekam

Če optično prebranemu dokumentu, ki je poslan v določenem zapisu datoteke, dodate digitalni podpis, lahko potrdite, da dokument ni bil spremenjen in avtor jamči zanj. Naprava lahko dokumentom doda podpis naprave ali podpis uporabnika.
Podpis naprave
 
Za podpis naprave se uporabi mehanizem ključa in potrdila, s čimer lahko prejemnik optično prebranega dokumenta preveri, ali je bil dokument ustvarjen v tej napravi. Prejemnik lahko preveri, s katero napravo je bil dokument ustvarjen, in tudi to, ali je bil dokument spremenjen. Preden lahko dodate podpis naprave, morate v napravi ustvariti ključ in potrdilo (potrdilo naprave), ki se uporabljata za podpis naprave. Ustvarjanje potrdila za podpis naprave
Podpis uporabnika
 
Podpis uporabnika je povezan s funkcijami upravljanja osebnega preverjanja pristnosti. Na podlagi tega podpisa lahko prejemnik optično prebranega dokumenta preveri, kdo ga je ustvaril. Tako kot pri podpisu naprave tudi podpis uporabnika omogoča prejemniku, da preveri, ali je bil dokument spremenjen po dodajanju podpisa. Za uporabo te funkcije je potrebna sistemska možnost (Sistemske možnosti). Preden lahko dodate podpis uporabnika, morate za vsakega uporabnika prek vmesnika Daljinski UI registrirati ključ in potrdilo (uporabniško potrdilo). Registracija potrdila za podpis uporabnika
Informacije o preverjanju potrdil, registraciji potrdil na seznamu zaupanja vrednih potrdil in preverjanju podpisov na strani prejemnika so na voljo v dokumentaciji za programsko opremo, ki podpira obliko PDF (na primer Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Za datoteko lahko nastavite več digitalnih podpisov. V tem primeru se podpisi naprave uporabijo pred podpisi uporabnika.
Če prejemnik s programsko opremo, ki podpira obliko PDF (na primer Adobe Reader/Adobe Acrobat) ali obliko XPS (na primer XPS Viewer) preveri datoteko PDF ali XPS, ki ima več podpisov, je veljaven samo zadnji dodani podpis. Podpis naprave povzroči, da stroj ravna z dokumentom, kot da je bil spremenjen.
Sprejetega I-faks dokumenta ne morete posredovati s stroja z uporabniškim podpisom.
NASVETI
Prikaz digitalnega podpisa (vidni podpis)
Podatki digitalnega podpisa so lahko prikazani na prvi strani dokumenta. Prejemnik lahko tako hitro vidi, da je dodan digitalni podpis. Vidne podpise podpirajo samo dokumenti PDF. Dodajanje digitalnega podpisa
6W2A-0A1