Nastavitev strežnika proxy

Nastavite lahko strežnik proxy, ki bo namesto naprave upravljal komunikacijo, in ga uporabite pri povezovanju z napravami zunaj omrežja, na primer pri brskanju po spletnih mestih. S strežnikom proxy poskrbite za večjo varnost, ker naprava ne dostopa neposredno do virov zunaj omrežja. Te nastavitve je mogoče konfigurirati samo s skrbniškimi pravicami ali pravicami skrbnika omrežja.

1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <TCP/IP Nastavitve>  <Nastavitve nadomestnega strežnika>.
3
Možnost <Uporabi nadomestni strežnik> nastavite na <Da>, konfigurirajte potrebne nastavitve in pritisnite <OK>.
<Naslov strežnika>
Vnesite naslov strežnika proxy, ki ga želite uporabljati. Vnesite naslov IP ali ime gostitelja, odvisno od okolja.
<Številka vhoda>
Vnesite številko vrat strežnika proxy, ki ga želite uporabljati.
<Uporabi namestn. strežnik znotraj iste domene>
Izberite <Da>, če želite strežnik proxy uporabljati tudi pri komunikaciji z napravami v isti domeni.
<Nastavitev overovitve>
Če želite uporabljati funkcijo preverjanja pristnosti strežnika proxy, pritisnite to in konfigurirajte podatke za preverjanje pristnosti. Na zaslonu, ki se prikaže, pritisnite <Da>, vnesite uporabniško ime in geslo za preverjanje pristnosti strežnika proxy in pritisnite <OK>.
4
Pritisnite     <Upor. sprem .nast.>  <Da>.
6W2A-09F