Konfiguriranje nastavitev varnostnega pravilnika

Nastavitve naprave, povezane z informacijsko varnostjo, je mogoče uporabiti in upravljati skupaj. Priporočamo, da skrbnik za informacijsko varnost, zadolžen za upravljanje varnostnega pravilnika, za napravo uporabi pravilnik o varnosti v skladu s pravilnikom organizacije. Če želite konfigurirati varnostni pravilnik, se v vmesnik Daljinski UI prijavite s skrbniškimi pravicami.
1
Zaženite vmesnik Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Security Settings]  [Security Policy Settings].
4
Kliknite [Security Policy Settings].
Prikazani so previdnostni ukrepi nastavitve. Vsebino dobro preberite, da jo boste razumeli.
Če gesla niste nastavili (Zaščita nastavitev varnostnega pravilnika z geslom), preberite vsebino in kliknite [OK], da nadaljujete na 6. korak.
5
Vnesite geslo in izberite [Log In].
6
Konfigurirajte potrebne elemente in kliknite [OK].
Če želite informacije o nastavitvah, glejte Elementi nastavitve varnostnega pravilnika.
Nastavitev, povezanih z elementi, ki so tukaj označeni s kljukico, ni mogoče spremeniti z  ali vmesnikom Daljinski UI.
Za nastavitve naprave, ki so bile spremenjene, ko so bile uporabljene nastavitve varnostnega pravilnika, ne morete preprosto počistiti potrditvenega polja in obnoviti predhodno nastavljene vrednosti. Če želite spremeniti nastavitve, uporabite  ali vmesnik Daljinski UI.
7
Kliknite [OK].
Če je varnostni pravilnik konfiguriran, je prikazano sporočilo, da so funkcije in delovanje omejeni, če je na nadzorni plošči ali v vmesniku Daljinski UI prikazan zaslon <Nastavitve/Registracija>.

Uporaba nastavitev varnostnega pravilnika za drugo napravo

Nastavitve varnostnega pravilnika naprave lahko uvozite in izvozite. Če isti pravilnik uporabite za več naprav*, lahko vse naprave v organizaciji upravljate z istimi nastavitvami. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
* Samo Canonove naprave, združljive z nastavitvami varnostnega pravilnika.
Nastavitve varnostnega pravilnika lahko uvozite le, če se geslo za nastavitev varnostnega pravilnika v izvozni napravi ujema z geslom v uvozni napravi ali če za uvozno napravo ni bilo nastavljeno nobeno geslo. Če v uvozni napravi ni bilo nastavljeno nobeno geslo, se za uvozno napravo nastavi geslo, konfigurirano za izvozno napravo.
6W2A-08J