Uporaba sistema ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

V okolju, ki uporablja ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, je mogoče določiti, katere funkcije so na voljo za posamezno raven pravic (vlogo), in ustvariti nove vloge. Tako je zagotovljen natančnejši nadzor nad upravljanjem uporabnikov, saj lahko določite, katere funkcije so na voljo posameznemu uporabniku. Uporabniku A lahko onemogočite kopiranje, uporabniku B pa dovolite uporabljati vse funkcije. Uporabite spodnji postopek za omogočanje funkcij sistema ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
  <Nastavitve kontrole>  <Licenca/Drugo>  <Uporabi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <Da>  <OK>      <Upor. sprem .nast.>  <Da>
Če je ta možnost nastavljena na <Da>, je možnost <Uporabi overovitev uporabnika> v Nastavitve/Registracija prav tako nastavljena na <Da>. Če želite možnost <Uporabi overovitev uporabnika> nastaviti na <Ne>, to nastavitev najprej nastavite na <Ne>.
Če to funkcijo nastavite na <Da>, so v nastavitvah/registraciji onemogočene naslednje nastavitve.
Nastavitev kode PIN za imenik
Omejitev novih naslovov
Podobne omejitve je mogoče nastaviti za vloge s sistemom ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Za podrobnosti glejteSkrbniški vodnik za SISTEM ZA NADZOR DOSTOPA.
Tudi če to nastavitev iz <Ne> spremenite v <Da>, se naslednje nastavitve v nastavitvah/registraciji samodejno ne povrnejo na prejšnje vrednosti. Nastavitve spremenite ročno.
Nastavitev kode PIN za imenik
Omejitev novih naslovov
Če želite več informacij o sistemskih zahtevah ter kako ustvarite in uredite vloge, glejte Skrbniški vodnik za SISTEM ZA NADZOR DOSTOPA.
6W2A-097