<Nastavitve časa/energije>

V tem poglavju so opisane nastavitve časomera in porabe energije.
<Nastavitev časa>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Čas lahko prilagodite v minutah.
<Nastavitve datuma/časa>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Nastavitev trenutnega datuma in časa je zelo pomembna. Navodila za konfiguracijo nastavitev poiščite v Nastavitev datuma in ure.
<Časovni format>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko, ali naj se čas prikaže v 24-urnem ali 12-urnem zapisu.
<Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje>
  <Izbirne nastavitve >  <Nastavitve časa/energije>
Če to funkcijo nastavite na <Vklj.>, lahko zmanjšate čas, potreben za opravljanje operacij na zaslonu in optično branje izvirnikov po tem, ko je vklopite napravo.
<Čas avtomatske ponastavitve>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Določite lahko, v kolikšnem času ste odjavljeni, zaslon na dotik pa se samodejno vrne na privzeto nastavitev.
<Omejitev Avto čas ponastavitve>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Če to funkcijo nastavite na <Vklj.>, splošni uporabniki ne morejo nastavljati <Čas avtomatske ponastavitve> in <Funkcija po avtomatski ponastavitvi>.
<Funkcija po avtomatski ponastavitvi>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Določite lahko, ali naj se po zagonu samodejne ponastavitve prikaže privzeti zaslon, nastavljen za <Privzeti zaslon po zagonu/obnovitvi> v <Izbirne nastavitve>, ali prejšnji zaslon.
<Čas avto ugasnitve>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Če je omogočen samodejni izklop naprave, se naprava samodejno izklopi, če zaslona na dotik ne uporabljate nekaj časa po tem, ko je prešel v način pripravljenosti.
<Tedenska nastavitev časa avto ugasnitve>
  <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko čas za samodejni izklop naprave za vsak dan v tednu posebej. Če uporabljate to funkcijo, vam ni treba vsak dan ročno izklopiti naprave.
<Čas avtom. vklopa mirovanja>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko čas, ko naprava samodejno preklopi v način pripravljenosti, če je ne uporabljate.
<Poraba energije v stanju mirovanja>
  <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko količino energije, ki jo stroj porabi v načinu mirovanja.
<Tedenska čas. nast. samodejnega mirovanja>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko čas za avtomatski vstop stroja v način mirovanja za vsak dan v tednu posebej.
<Nastavitve časa izhoda iz načina mirovanja>
  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko čas, ko se naprava preklopi iz načina pripravljenosti.
6W2A-0F1