Izberite prejemnika

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Imeniki>
<Imenik 1> do <Imenik 10>, <Hitro izbiranje>, <Imenik za admin.>, <Izpis seznama>
Da
Da
Da
Ne
Address Book
<Registracija prejemnikov>
<Registracija novega prej.>, <Podrobnosti/Sprememba>, <Brisanje>, <Iskanje po imenu>
Da
Da
Da*1
C
Address Book
<Preimenovanje Imenika>
<Imenik 1> do <Imenik 10>, <Preimenovanje>
Da
Da
Da
C
Address Book
<Registracija tipk za hitro izbiranje>
<001> do <200>, <Registracija/Sprememba>, <Brisanje>
Da
Da
Da
C
Address Book
<Sprememba privzetega prikaza Imenika>
<Lokalno>, <LDAP strežnik>, <Daljinski>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<PIN Imenika>
<Nast>:
<PIN>: Vnesite PIN (največ 7 znakov)
<Potrditev>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nadzor Imenika z dostopnimi številkami>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vključite geslo pri izvozu Imenika>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija LDAP strežnika>
<Registracija>, <Podrobnosti/Sprememba>, <Brisanje>, <Izpis sezn.>
Da
Da
Da
Ne*2
Settings/Registration Basic Information
<Avto iskanje pri uporabi LDAP strežnika>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Potrditev TLS certifikata za dostop v strežnik LDAP>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vklj.>:
<CN>: Da, Ne
<Sprememba privz. LDAP pogojev za iskanje>
<Registr.>, <Inicializacija>
Da
Da
Ne
C
-
<Registr./Sprem. LDAP atributa iskanja>
<Ni registrirano 1>, <Ni registrirano 2>:
<Reg./Sprem.>, <Brisanje>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Nast. za Iskanje po imenu pri uporabi LDAP strežnika>
<Tip imena za atribut iskanja>:
CN, Skupno ime, fullName, Prikaz imena, sn, givenName, Upor.
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Filter>:
Vsebuje, Ne vsebuje, Je enako, Se razlikuje od, Se začne z, Se konča z
<Pridob. daljinskega Imenika>
<Pridobitev Imenika>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naslov strežnika daljinskega imenika>
Vnesite naslov IP ali ime gostitelja
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potek časa komuniciranja>
od 15 do 30 do 120 sek.
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitev avto izbire faks ODD linije>*3
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Odpiranje Daljinskega imenika>
<Odprite Imenik>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi osebni imenik>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi upor. skupinski imenik>
<Da>, <Da (Samo brskanje)>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
<Strežnik za iskanje:>: Ne
*2
<Registracija>, <Podrobnosti/Sprememba>: B
*3
Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo.
6W2A-0EJ