Skupno

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Nastavitve dodajanja papirja>
<Avtomatska izbira izvora papirja>
<Kopiranje>, <Tiskalnik>, <Dostop v shr. datot.>, <Sprejem>, <Drugo>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<VN podstavek>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Drugo: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopiranje>: <Upoštevaj tip papirja>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Tiskalnik>: <Upor.Skup.>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Zamenjava načina podajanja papirja>
<VN podstavek> in drugo: <Prioriteta hitrosti>, <Prior. str. za izpis.>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Potek časa ustavljenega opravila>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Od 0 do 5 do 999min.
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve odlaganja papirja>
<Ločevanje kompletov med postopki>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sprem.> (izberite vir papirja)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ločevanje postopkov med kopijami>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<kopije> (od 1 do 10 do 9999)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sprem.> (izberite vir papirja)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve izpisovanja>
<Prioriteta izpisovanja>
<Kopiranje>: 1, 2, 3
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Tiskalnik>: 1, 2, 3
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dostop v std. datot.>, <Sprej./Faks>, <Drugo>: 1, 2, 3
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Privzete nastavitve za izpis poročila>
<2-stransko izpisovanje>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Samodejni izbris ustavljenih opravil>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
od 0 do 5 do 999 min.
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve skeniranja>
<Metoda obnovitve po zastoju v podajalniku>*1
<Od 1. strani>, <Od ustavlj. originala>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Prioriteta hitrosti/kakov. slike za Črno-belo skeniranje>
<Prioriteta hitrosti>, <Prioriteta kakovosti>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Vrednost gama za daljinsko skeniranje>
<Gama 1,0>, <Gama 1,4>, <Gama 1,8>, <Gama 2,2>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Avto Povezano>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Avto Nepovezano>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Generiranje datoteke>
<Raven kakovosti slike za Kompakt>
<Nivo slike v načinu Tekst/Foto ali Foto>: <Prioriteta velikosti podatkov>, <Normalno>, <Prioriteta kakovosti>
<Nivo slike v načinu Tekst>: <Prioriteta velikosti podatkov>, <Normalno>, <Prioriteta kakovosti>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve OCR (Tekst za iskanje)>
<Izpop. sken.>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Maks. štev. znakov za ime datoteke>: od 1 do 24
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve Zaznava & Glajenje>
<Skica - grafika>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nivo zaznave grafike>: <Normalno>, <Zmerno>, <Visoko>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nivo slike v ozadju>: <Prioriteta velikosti podatkov>, <Normalno>, <Prioriteta kakovosti>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<OOXML Nastavitve>
<Nivo slike v ozadju>: <Prioriteta kakovosti>, <Standardno>, <Prioriteta velikosti podatkov>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nivo prepoznave barvne slike>: <Visoko>, <Standardno>, <Brez prepoznave>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prepoznava širine linije barvne slike>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vključitev slik v ozadju v datoteko Word>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izberite minimalno PDF verzijo>
<Ne izberite>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Formatiranje PDF v PDF/A>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<256-bit AES nastavitve za kodirano PDF>
<Acrobat 9.0 ali enakovredno>, <Acrobat 10.0 ali enakovredno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitev metode overovitve>
<Podatki v uporabi za overovitev LDAP strežnika>
<Nastavitve naprave>, <Pod. za over. prij. v napr.>, <Registr. pod. za posam. upor.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podatki v uporabi za overovitev SMTP strežnika>
<Nastavitve naprave>, <Registr. pod. za posam. upor.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podatki za overovitev ODD datoteke/Brskanja>
<Standardno>, <Pod. za over. prij. v napr.>, <Registr. pod. za posam. upor.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Označuje možnosti, ki so na voljo samo, če je na napravo priključena enota Podajalnik.
6W2A-0CY