Oddaja

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Izdelava poročila>
<Seznam upor. podatkov ODD/SPR>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
<Seznam uporabniških nastavitev faksa>*1
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
<Skupne nastavitve>
<Registracija nastavitev Priljubljeno>
Potrdite nastavitve
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Izberite lokacijo: <M1> do <M18>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Prikaz pripomb>:
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime>, <Opomba>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Sprememba nastavitev Priljubljeno>
Izberite gumb: <M1> do <M18>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz pripomb>:
<Vklj.>, <Izklj.>
<Brisanje>, <Preverj. vsebine>, <Preimenovanje>
<Prikaz potrdila za nastavitve Priljubljeno>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Privzeti zaslon>
<Standardno>, <Hitro izb.>, <Nastavitve Priljubljeno>, <Imenik>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Omejitev uporabe imenika>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Sprememba privzetih nastavitev>
<Registr.>, <Inicializ.>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Registracija bližnjic do opcij>
<Bližnjica 1>:
<2-stranski original>, Posamezen način, <Nedodeljeno>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Bližnjica 2>:
<Originali razl. velik.>, Posamezen način, <Nedodeljeno>
<Poročilo o rezultatu ODD>
<Samo ob napaki>, <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Samo ob napaki>:
<Omogoči izpisovanje z opcij>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Poročilo s sliko ODD>: <Vklj.>, <Izklj.>
Če je izbrana možnost <Vklj.>:
<Poročilo s sliko ODD>: <Vklj.>, <Izklj.>
Če je izbrana možnost <Izklj.>:
<Omogoči izpisovanje z opcij>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Poročilo s sliko ODD>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Skupno poročilo o komuniciranju>
<Izpis/Oddaja po izbranem štev. prenosov>: <Izpis>, <Oddaja>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Število prenosov: Od 100 do 1000
<Izpis/Oddaja ob določenem času>: <Izpis>, <Oddaja>, <Izklj.>
Določitev časa tiskanja: 00:00 do 23:59
<Izpis opravil Oddaja/Sprejem ločeno>: vklop, izklop
<Prejemnik>
<ID pošiljatelja>
<Izpis>, <Ne izpiši>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozic. izpis.>: <Znotraj območja slike>, <Zunaj območja slike>
<Prikaz imena enote prejemnika>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Oznaka številke kot>: <Faks>, <TEL>
<Brisanje nepopolne ODD>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Število ponovitev>
od 0 do 3 do 5 krat
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Razmerje kompresije podatkov>
<Visoko razmerje>, <Normalno>, <Nizko razmerje>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vrednost gama za YCbCr ODD>
<Gama 1,0>, <Gama 1,4>, <Gama 1,8>, <Gama 2,2>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi oddaj. delj. kosov za WebDAV OD>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potrditev TLS certifikata za WebDAV ODD>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vklj.>:
<CN>: Da, Ne
<Omejitev novih naslovov>
<Faks>*1: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<E-pošta>: <Vklj.>, <Izklj.>
<I-Faks>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Datoteka>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Vedno dodajanje podpisa naprave k oddaji>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vklj.>:
<Omejitev formatov datotek>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Omejitev E-pošte na Oddajanje meni>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omejitev ODD datoteke v osebno mapo>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metoda izbira osebne mape>
<Domača datoteka>, <Registr. za posam. upor.>, <Uporabite strež. za prij.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Domača datoteka>:
<Nast>, <Up.pod.za over. za posam. upor.>
<Nastavitev>: <Protokol>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Ime gostitelja>, <Pot mape>
Če je izbrana možnost <Uporabite strež. za prij.>:
<Up.pod.za over. za posam. upor.>
<Omejitev ponovne oddaje iz dnevnika>*1
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Arhiviranje ODD dokumenta>*1
<Uporabi Arhiviranje ODD dokumenta>:<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vklj.>:
<Lokacija varn. kop.>: Izberite naslove, podrobnosti naslova, registrirajte naslove
<Ime mape>: <Podatki o pošiljatelju>, <Datum>, <Ne (Ne ustvari)>
<Datot. format>: <TIFF>, <PDF>
<Prikaz obvestila, ko je opravilo sprejeto>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Opravilo za preklic ob pritisku na Stop>
<Zadnje sprejeto opravilo>, <Opravilo v pošiljanju>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve E-pošte/I-Faksa>
<Registracija imena enote>
Registracija imena enote
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve komuniciranja>
<E-poštni naslov>: Vnesite e-poštni naslov.
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<SMTP Strež.>: Vnesite strežnik SMTP.
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Upor. POP SPR>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi SMTP SPR>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP strežnik>: Vnesite strežnik POP.
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP Ime za prijavo>: Vnesite ime za prijavo v strežnik POP.
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<POP geslo>: Vnesite geslo za prijavo v strežnik POP.
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<POP Interval>: 0 do 99 minut
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP ODD>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP SPR>: <Vedno TLS>, <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metoda POP overovitve>: <Standardno>, <APOP>, <POP OVER.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP Overovitev (SMTP AUTH)>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP Overovitev pred oddajo>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz zaslona za overovitev pri pošiljanju>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbira številke vhoda za SMTP ODD/POP SPR>
<SMTP ODD>: od 1 do 25 do 65.535
<POP SPR>: od 1 do 110 do 65.535
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve S/MIME>
<Nastavitve kodiranja>: <Vedno kodiraj>, <Samo kodiranje, če je certifikat>, <Brez kodiranja>
<Dodaj. digitalnih podpisov>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. podrob.>:
<Kodirni algoritem>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Algoritem podpisa>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Prev. podpisa ob sprejemu>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Izpis podpisa ob sprejemu>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Potrditev TLS certifikata za SMTP ODD>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vklj.>:
<CN>: Da, Ne
<Potrditev TLS certifikata za POP SPR>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vklj.>:
<CN>: Da, Ne
<Maksimalna velikost podatkov za oddajo>
od 0 do 3 do 99 MB
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Privzeta zadeva>
Vnesite zadevo, Pripeta slika
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbira uporabnika overovitve za Povratni odgovor>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbira uporabnika overovitve kot pošiljatelja>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omogoči pošilj. e-pošte neregistr. prejemn.>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ODD-čas potekel>
od 1 do 24 do 99 ur
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izpis MDN/DSN ob sprejemu>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi Oddaja preko strežnika>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omogoči MDN Ne preko strežnika>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omejitev domene prejemnika>
<Omejitev oddajanja v domene>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vklj.>:
<Registr.>, <Podrobnosti/Sprememba>, <Brisanje>
<Avtom. zaključek vnašanja e-pošt. naslovov>
<Izklj.>, <Imenik (Lokalni)>, <LDAP strežnik>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Samod. dodaj. izbrane domene destin. brez domen>
<Ime domene>
<Pri pošiljanju e-pošte>: <Da>, <Ne>
<Pri pošiljanju I-faksa>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Faks nastavitve>*1
<Registracija nastavitev Priljubljeno>
Potrdite nastavitve
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Izberite lokacijo: <M1> do <M18>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Prikaz pripomb>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime>, <Opomba>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Sprememba nastavitev Priljubljeno>
Izberite gumb: <M1> do <M18>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz pripomb>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Brisanje>, <Preverj. vsebine>, <Preimenovanje>
<Prikaz potrdila za nastavitve Priljubljeno>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Privzeti zaslon>
<Standardno>, <Hitro izb.>, <Nastavitve Priljubljeno>, <Imenik>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Omejitev uporabe imenika>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Sprememba privzetih nastavitev>
<Registr.>, <Inicializacija>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Registracija bližnjic do opcij>
<Bližnjica 1>:
<Gostota>, Posamezen način, <Nedodeljeno>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Bližnjica 2>:
<Tip originala>, Posamezen način, <Nedodeljeno>
<Bližnjica 3>:
<2-stranski original>, Posamezen način, <Nedodeljeno>
<Bližnjica 4>:
<Originali razl. velik.>, Posamezen način, <Nedodeljeno>
<Registracija imena pošiljatelja (TTI)>
<Registracija/Sprememba>, <Brisanje>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi upor. ime za overovitev kot ime pošiljatelja>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<ECM ODD>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitev časa premora>
od 1 do 4 do 15 sek.
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Avto pon. izb.>*4
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. podrob.>:
<Število ponovnih izbiranj>: od 1 do 2 do 10 krat
<Interval pon. izb.>: 2 do 99 minut
<Ponovno izbiranje ob napaki pri ODD>: <Napaka in 1. stran>, <Vse strani>, <Izklj.>
<Preverjanje izbirnega tona pred oddajo>*4
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Poročilo o rezultatu faks ODD>
<Samo ob napaki>, <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Samo ob napaki>:
<Poročilo s sliko ODD>: <Vklj.>, <Izklj.>
Če je izbrana možnost <Vklj.>:
<Poročilo s sliko ODD>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Skupno faks poročilo>
<Izpis/Oddaja po izbranem štev. prenosov>: <Izpis>, <Oddaja>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Število prenosov: Od 40 do 1000
<Izpis/Oddaja ob določenem času>: <Izpis>, <Oddaja>, <Izklj.>
Določitev časa tiskanja: 00:00 do 23:59
<Izpis opravil Oddaja/Sprejem ločeno>: vklop, izklop
<Prejemnik>
<Nastavitev linije>
<Linija 1> do <Line X>*5
-
Da
Ne
Ne
Ne
-
<Registr. številke telefona enote>
Vnesite telefonsko št. uporabnika
Da
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Registracija imena enote>
Vnesite ime enote
Da
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Izbira tipa linije>
<Impulzno>, <Tonsko>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sprem. imena linije za zaslon Izbira linije>
Vnesite ime linije
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Privzeti imenik pri izbiri linije>
<Imenik 1> do <Imenik 10>, <Vsi sezn. nasl.>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Začetna hitrost ODD>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitev R-tipke>
<PSTN>, <PBX>
Če je izbrana možnost <PBX>:
<Predpona> (največ 20 znakov), <Slušalka>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potrditev vpisane faks številke>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omogoči ODD z gonilnika faksa>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potrditev pred oddaj., če je vklj. prej. faksa>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vklj.>:
<Samo za zap. oddajo>, <Vse>
<Omejitev zapor. oddaje, ko je vključen faks prejemnik>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve ODD Daljinskega faksa>*1
<Naslov strežnika dalj. faksa>
Vnesite naslov IP ali ime gostitelja
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potek časa ODD>
od 1 do 24 do 99 (v korakih po eno uro)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Štev. linij za ODD>
1 do 4 linije
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbira prioritetne linije>
<Avto>, <Linija 1> do <Line X>*6
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi IP Faks>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve načina komuniciranja IP faksa>
<Uporabi Intranet>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Uporabi prehod VoIP>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve daljinskega faksa>*1
<Uporabi daljinski faks>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Samod. nastavitev hitrosti komunic. pri uporabi VoIP>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo.
*2
<Prikaz pripomb>: Ne
*3
<Podrobnosti/Sprememba>: Ne, <Izbris>: Ne
*4
Označuje elemente, ki morda niso prikazani na zaslonu Nastavitve/Registracija ali imajo lahko drugačne privzete nastavitve, odvisno od regije.
*5
Število prikazanih linij je odvisno od dodatne opreme, priključene na napravo, in <Štev. linij za ODD>.
*6
Prikaz glede na število linij, ki so nastavljene v <Štev. linij za ODD>.
6W2A-0EC