Shrani/Dostop v datoteke

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Skupne nastavitve>
<Nastavitve Skeniranje in shranjevanje>
<Registr./Sprememba nastavitev Priljubljeno>
<Registracija>, <Preimenovanje>, <Brisanje>, <Preverj. vsebine> (<M1> do <M9>)
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Sprem. privzetih nastavitev>
<Registracija>, <Inicializacija>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Nastavitve dostopa do shranjenih datotek>
<Registr./Sprememba nastavitev Priljubljeno>
<Registracija>, <Preimenovanje>, <Brisanje>, <Preverj. vsebine> (<M1> do <M9>)
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Sprem. privzetih nastavitev>
<Registracija>, <Inicializacija>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Omej. PIN predala na 7 mest/Omej. dostopa>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Mrežne nastavitve>
<Nastavitve omrežnega prostora>
<Registracija> (<Ime>, <Protokol>, <Lokacija>), <Sprememba> (<Ime>, <Protokol>, <Lokacija>), <Podrob.>, <Brisanje>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Protokol za Zunanjo referenco>
<SMB>: <Da>, <Ne>
<WebDAV>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potrditev TLS certifikata za Omrežni dostop>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Da>:
<Dodaj post. za preverjanje>: <CN>: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metoda izbira osebne mape>
<Domača datoteka>, <Registr. za posam. upor.>, <Uporabite strež. za prij.>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Domača datoteka>:
<Nast>, <Up.pod.za over. za posam. upor.>
<Nast>: <Protokol>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>),<Ime gostitelja>, <Pot mape>
Če je izbrana možnost <Uporabite strež. za prij.>:
<Up.pod.za over. za posam. upor.>
<Nastavitve pomnilniškega medija>
<Uporabi funkcijo Skeniranje/Izpis>
<Uporabi funkcijo Skeniranje>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi funkcijo Izpis>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbira možnosti pri povezavi pomnilniškega medija>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
6W2A-0EF