Kontrola podatkov

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Uvoz/Izvoz>
<Uvoz z USB pomnilnika>
<Shrani rezultat uvoza v napravo>: <Da>, <Ne>
<Shrani rezultat uvoza v USB>: <Da>, <Ne>
<Geslo za dešifriranje>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Izvoz v USB pomnilnik>
<Geslo za kodiranje>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Poročilo o rezultatu uvoza>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Omejitev uvoza/izvoza na spletno storitev>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Inicializacija vseh podatkov/nastavitev>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
6W2A-0EU