Kontrola naprave

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Nastavitve podatkov o napravi>
<Ime naprave>
Ne
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Lokacija>
Ne
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Uvoz/Izvoz s progr. opreme za upravljanje imenika>
<Da>, <Ne>
Če je izbrana možnost <Da>:
<Uporabi Overovitev uporabnika pri uvažanju>: <Da>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Potrditev certifikata podpisa naprave>
<Verzija>, <Serijska številka>, <Algoritem podpisa>, <Izstavlj. za>, <Zač. datum veljavnosti>, <Končni datum veljavnosti>, <Izdajatelj>, <Javni ključ>, <Indeks izpis cert.>, <Izstavljeno (Alt. ime)>, <Preveri certifikat>
Da
Da
Da
Ne
-
<Potrditev certifikata uporabniškega podpisa>*2
<Verzija>, <Serijska številka>, <Algoritem podpisa>, <Izstavlj. za>, <Zač. datum veljavnosti>, <Končni datum veljavnosti>, <Izdajatelj>, <Javni ključ>, <Indeks izpis cert.>, <Izstavljeno (Alt. ime)>, <Preveri certifikat>
Da
Da
Da
Ne
-
<Nastavitve certifikata>
<Generiranje ključa>
<Gener. ključa za omrežno komun.>
<Ime ključa>
Da
Da
Da
Ne
-
<Algoritem podpisa>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Da
Da
Da
Ne
-
<Algoritem ključa>: <RSA>, <ECDSA>
Da
Da
Da
Ne
-
Če je izbrana možnost <RSA>: <Dolžina ključa (bit)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Da
Da
Da
Ne
-
Če je izbrana možnost <ECDSA>
<Tip ključa>: <P256>, <P384>, <P521>
Da
Da
Da
Ne
-
<Zač. datum veljavnosti>: Datum, mesec, leto (01/01/2000–31/12/2037)
Da
Da
Da
Ne
-
<Končni datum veljavnosti>: Datum, mesec, leto (01/01/2000–31/12/2037)
Da
Da
Da
Ne
-
<Država/Regija>: Ime države/regije in koda
Da
Da
Da
Ne
-
<Stanje>
Da
Da
Da
Ne
-
<Kraj>
Da
Da
Da
Ne
-
<Organizacija>
Da
Da
Da
Ne
-
<Organiz. enota>
Da
Da
Da
Ne
-
<Skupno ime> (naslov IP naprave ali FQDN (največ 41 znakov))
Da
Da
Da
Ne
-
<Generir./Posodob. ključa Podpis napr.>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Key Settings
<Gener./posod. ključa za kontr. dostopa>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
<Seznam ključev in certifikatov>
<Seznam ključev in certif. za uporabn.>*2
<Podrobnosti certifikata>: (<Verzija>, <Serijska številka>, <Algoritem podpisa>, <Izstavlj. za>, <Zač. datum veljavnosti>, <Končni datum veljavnosti>, <Izdajatelj>, <Javni ključ>, <Indeks izpis cert.>, <Izstavljeno (Alt. ime)>, <Preveri certifikat>)
Da
Da
Da
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Brisanje>
Da
Da
Da
Ne
-
<Seznam ključev in certif. za to napravo>*2
<Podrobnosti certifikata>: (<Verzija>, <Serijska številka>, <Algoritem podpisa>, <Izstavlj. za>, <Zač. datum veljavnosti>, <Končni datum veljavnosti>, <Izdajatelj>, <Javni ključ>, <Indeks izpis cert.>, <Izstavljeno (Alt. ime)>, <Preveri certifikat>)
Da
Da
Da
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Brisanje>
Da
Da
Da
Ne
-
<Prik. Upor. lokacijo> (ključ in certifikat)
Da
Da
Da
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Seznam CA Certifikatov>
<Podrobnosti certifikata>: (<Verzija>, <Serijska številka>, <Algoritem podpisa>, <Izstavlj. za>, <Zač. datum veljavnosti>, <Končni datum veljavnosti>, <Izdajatelj>, <Javni ključ>, <Indeks izpis cert.>, <Izstavljeno (Alt. ime)>, <Preveri certifikat>)
Da
Da
Da
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Brisanje>
Da
Da
Da
Ne
-
<Seznam preklicanih potrdil (CRL)>
<Podrobnosti CRL>: <Verzija>, <Algoritem podpisa>, <Veljavno od>, <Nasl. posodobitev>, <Izdajatelj>, <Seznam serijskih št.>
Da
Da
Da
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Brisanje>
Da
Da
Da
Ne
-
<Registracija ključa in certifikata>
<Registracija>
Da
Da
Da
Ne
-
<Brisanje>
Da
Da
Da
Ne
-
<Registracija CA Certifikata>
<Registracija>
Da
Da
Da
Ne
-
<Brisanje>
Da
Da
Da
Ne
-
<Nast. OCSP (spletni prot. za prev. stanja certifikata)>
<Uporabi OCSP (spl. prot. za preverjanje stanja certifikata)>: <Da>, <Ne>
Če je izbrana možnost <Da>:
<Raven preverjanja certifikata>:
<Omogoči nepreverjene certifikate>: <Da>, <Ne>
<Uporabi OCSP (spl. prot. za preverjanje stanja certifikata)>:
<URL>: <Priklic iz Certifikata>, <Upor.>, <Priklic iz Cert./Upor.>
<Uporabniški URL>
<Potek časa komuniciranja>: od 1 do 3 do 30 sek.
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz stanja opravila pred overovitvijo>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov>
<Kopiranje/Izpisovanje>: <Da>, <Ne>
<Oddaja>: <Da>, <Ne>
<Sprejem>: <Da>, <Ne>
<Shrani>: <Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz dnevnika opravil>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Ne>:
<Pridobitev dnevnika opravil s programsko opremo za nadzor>: <Omogoči>, <Ne omogoči>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Shrani dnevnik preverjanja>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pridobivanje dnevnika omrežne overovitve>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Shrani dnevnik uporabe ključa>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omejitev dostopa za serviserja>
<Da>, <Ne (Zaht. overov.)>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sinhronizacija uporabniških nastavitev (Odjemalec)>
Po sinhronizaciji: <Omogoči>, <Premor>
Po sinhronizaciji: <Onemogoči>, <Nadaljuj>
Ne
Ne
Da
Ne
-
<Urejanje osebnih nastavitev>
<Omogoči uporabo osebnih nastavitev>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ukrep ob doseženem najv. štev. uporabnikov>
<Izbris najstarejših uporabniških nastavitev>, <Zavrzi nove uporabniške nastavitve>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi Privzeti zaslon po zagonu/obnovitvi>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prepoved inicializacije gesla administratorja>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Omejitev uporabe Specialnega načina>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
*1
Uvozi registriranega prejemnika za distribucijo.
*2
Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna izbirna oprema na voljo za uporabo.
*3
Podpira samo algoritme, ki jih je mogoče uvoziti iz vmesnika Daljinski UI.
*4
Ključi in certifikati se izvažajo v formatu PKCS#12.
6W2A-0ER