Nastavitve zaščite

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Nastavitve overovitve/gesla>
<Nastavitve funkcije overovitve>
<Prepoved overovitve z uporabo ID oddelka in PIN>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve zaklepanja>
<Omogoči zaklepanje>: <Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Da>:
<Prag zaklepanja>: od 1 do 10 krat
<Obdobje zaklepanja>: od 1 do 60 min.
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve gesla>
<Prepoved predpomnjenja gesla za overovitev>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz opozorila pri uporabi privzetega gesla>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omogoči uporabo privzetega gesla za daljinski dostop>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve minimalne dolžine>
<Da> (od 1 do 32 znakov), <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve dobe veljavnosti>
<Da> (od 1 do 180 dni), <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prepoved uporabe 3 ali več istih zaporednih znakov>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi najmanj 1 veliko črko>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi najmanj 1 malo črko>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi najmanj 1 številko>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi najmanj 1 simbol>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve kodiranja>
<Prepoved uporabe šibkega kodiranja>
<Da>, <Ne>
Izbrana je možnost <Da>:
<Prepoved upor. ključa/certifikata s šibkim kodiranjem>: <Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Format. metode kodiranja na FIPS 140-2>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Preverjanje sistema ob zagonu>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
6W2A-0EW