Kontrola uporabnikov

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Upravljanje overovitve>
<Sprememba gesla>*1
(največ 32 znakov)
Da
Da
Da
C
Authentication User Management
<Registracija/Sprememba uporabnika overovitve>
<Registracija>, <Podrobnosti/Sprememba>, <Brisanje>
Ne
Ne
Da
C
Authentication User Management
<Uporabi overovitev uporabnika>
<Da>, <Ne>
Če je izbrana možnost <Da>:
<Prijava s sliko>*2: <Vklj.>, <Izklj.>
<Overovitev s tipkovnico>: <Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Overovitev s tipkovnico>
<Število predpomnilnikov za uporabnike prijave>
<0>, <1>, <Maks. (Maksim. št. za napravo)>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz gumba za spremembo gesla v meniju Nastavitve>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabite numerične tipke za overovitev>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve prikaza prijavnega zaslona>
<Prikaz ob zač. delov. naprave>, <Prikaz ob izbiri funkcije>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Prikaz ob izbiri funkcije>:
<Zahtevaj overovitev za>: <Funkcije>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zahtevana overovitev v Nastavitvah/Registraciji za>*3: <Vse postavke>, <Samo postavke administratorja>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Funkcije za omejitev>
<Izpisovanje z gonilnikov brez dodatka AMS gonilnika tiskalnika>: <Omejitev>, <Brez omejitve>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Daljinsko skeniranje>: <Omejitev>, <Brez omejitve>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prepoved opravila z dalj. naprave z/brez overov. upor.>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Privzeta vloga pri registraciji uporabnika>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*3, <LimitedUser>*3
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Razlikovanje za črke za uporabniško ime>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve podatkov o upravitelju sistema>
<Sistemska kontrolna ID>: 7654321 (največ sedem znakov)
<Sistemska kontrolna PIN>: 7654321 (največ sedem znakov)
<Ime upravitelja sistema>
<E-poštni naslov>
<Kontaktna informacija>
<Opomba>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
<Kontrolna ID oddelka>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
<Registr. PIN>
<Registracija>, <Sprememba>, <Brisanje>, <Omejitev funkcij>*4
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
Če je izbrana možnost <Registracija>/<Sprememba>:
<ID oddelka>, <PIN>, <Vklop/izklop omejitve in Nast. omej. strani>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
Če je izbrana možnost <Vklop/izklop omejitve in Nast. omej. strani>:
<Skupna omejitev izpisov>:
<Da>, <Ne>
Omejitev števila strani (0 do 999.999)
<Omejitev kopiranja>: <Da>, <Ne>
Omejitev števila strani (0 do 999.999)
<Omejitev izpisovanja>: <Da>, <Ne>
Omejitev števila strani (0 do 999.999)
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
Če je izbrana možnost <Nastavitev omej. skenir.>:
<Omejitev barvn. skeniranja>: <Da>, <Ne>
Omejitev števila strani (0 do 999.999)
<Omej. za črno-belo skenir.>: <Da>, <Ne>
Omejitev števila strani (0 do 999.999)
<Skupno število strani>
<Izbris>, <Velik2 Nadz. števca>, <Izpis seznama>, <Izbris števcev>
Ne
Ne
Da
Ne
-
<Omogoči izpis opravil z neznanimi ID>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
<Omogoči dalj. skeniranje opravil z neznanimi ID>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
*1
Označuje elemente, ki so prikazani samo, če ste prijavljeni kot uporabnik s pravicami, ki niso skrbniške, ko se uporablja preverjanje pristnosti uporabnika.
*2
Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna izbirna oprema na voljo za uporabo.
*3
Označuje elemente, ki so prikazani samo, če je omogočena možnost ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
*4
Označuje elemente, ki so prikazani samo, če se za prijavo uporablja preverjanje pristnosti DepartmentID.
6W2A-0EL