Nastavitve prikaza

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Privzeti zaslon po zagonu/obnovitvi>
<Domov>, <Kopiranje>, <Faks>*1, <Skeniranje in oddaja>, <Skeniranje in shranjevanje>, <Dostop v shranjene datoteke>, <Faks/I-Faks predal>, <Remote Scanner>, <Napotki za delo>, <Nastavitve prej./posred.>, <Izpis>, <Skeniranje WSD>, <Scan for Mobile>, <Mobilni portal>, <uniFLOW Online Setup>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Odpri zaslon Nadzor stanja>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Privzeti zaslon (Nadzor stanja)>
<Tip privz. statusa>: <Kopiranje/Izpisovanje>, <Oddaja>, <Sprejem>, <Shrani>, <Potrošni mat./Drugo>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Status/Dnevnik>: <Stanje opravila>, <Dnevnik opravil>
<Podrobnosti> (<Kopiranje/Izpisovanje>, <Stanje opravila>): <Izpis>, <Kopiranje>
<Podrobnosti> (<Oddaja>, <Stanje opravila>): <Oddaja>, <Faks>
<Podrobnosti> (<Sprejem>, <Stanje opravila>): <Faks>, <Posredovanje>
<Podrobnosti> (<Kopiranje/Izpisovanje>, <Dnevnik opravil>): <Kopiranje>, <Tiskalnik>, <Lokalno izpis.>, <Izpis sprejet. dok.>, <Izpis poročila>
<Podrobnosti> (<Oddaja>, <Dnevnik opravil>): <Oddaja>, <Faks>
<Podrobnosti> (<Sprejem>, <Dnevnik opravil>): <Sprejem>, <Faks>
<Prikaz faks funkcije>*1
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Omogoči faks v funkciji Skeniranje in oddaja>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Nastavitve prikaza lokacije shranjevanja>
<Mreža>: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Pomnilniški medij>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Preklop Jezik/Tipkovnica>
<Jezik>, <Postav. tipkovn.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz gumba Preklop jezik/tipkovnica>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi funkcijo zakl. vel. črk tipkovnice>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrirani znaki za tipkovnico>
<Reg./Sprem.>, <Brisanje>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz sporočila o preostalem papirju>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Število kopij/Stanje trajanja opravila>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Opozorilo za čiščenje obm. skenir. originala>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prioriteta zaslona Izbira tipa papirja>
<Enostavno>, <Podrobno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Preklop vpisa milimeter/inča>
<Milimeter>, <Inča>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Potrdite pri nalaganju papirja v kaseto za papir>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz prijavljenega uporabniškega imena>
<Na vrhu zaslona> (<Uporabniško ime>, <Prikaz imena>), <Na dnu zaslona>, <Izklj.>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve prikaza IP naslova>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz Scan for Mobile>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz mobilnega portala>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz QR kode na mobilnem portalu>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1: Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo.
6W2A-0CF