Mreža

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
<Izdelava poročila>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Izdelava poročila>
<Da>, <No>
Da
Da
Da
Ne
-
<Potrditev sprem. nast. omrežne povezave>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Potrditev sprem. nast. omrežne povezave>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP Nastavitve>: <IPv4 nastavitve>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Uporabi IPv4>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve IP naslova>
<IP naslov>: <0.0.0.0>
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Maska podomrežja>: <0.0.0.0>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naslov prehoda>: <0.0.0.0>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Avto IP>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve opcije DHCP>
<Pridobi ime gostitelja>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dinam. posodobitev DNS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pridob. naslova DNS strežnika>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pridob. imena domene>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pridob. naslova WINS strežnika>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pridob. naslova SMTP strežnika>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pridob. naslova POP strežnika>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<PING ukaz>
<IPv4 Naslov>: <0.0.0.0>
Ne
Da
Ne
Ne
-
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v vmesniku Daljinski UI.
<TCP/IP Nastavitve>: <IPv6 nastavitve>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Uporabi IPv6>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve Brez naslova>
<Uporabite Brez naslova>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve Ročni naslov>
<Uporabite Ročni naslov>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Ročni naslov> (naslov IPv6 (največ 39 znakov))
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Dolžina predpone>: od 0 do 64 do 128
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Naslov privz. usmerjeval.> (največ 39 znakov)
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi DHCPv6>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<PING ukaz>
<IPv6 Naslov> (največ 39 znakov)
Ne
Da
Ne
Ne
-
<Ime gostitelja>
Ne
Da
Ne
Ne
-
<Pridobivanje samo predpone za Z naslovom>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve opcije DHCP>
<Pridob. naslova DNS strežnika>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pridob. imena domene>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP Nastavitve>: <Nastavitve DNS>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Nastavitve naslova DNS strežnika>
<IPv4>
<Primarni DNS strežnik>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundarni DNS strežnik>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Primarni DNS strežnik>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundarni DNS strežnik>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve imena DNS gostit./imena domene>
<IPv4>
<Ime gostitelja>: Canon****** (»******« predstavlja zadnjih šest znakov v naslovu MAC)
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Ime domene>
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Uporabi isto ime gost./ime domene kot IPv4>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Ime gostitelja>: Canon****** (»******« predstavlja zadnjih šest znakov v naslovu MAC)
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Ime domene>
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve dinamične posodobitve DNS>
<IPv4>
<Dinam. posodobitev DNS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Dinam. posodobitev DNS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija Brez naslova>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija Ročni naslov>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija Z naslovom>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve mDNS>
<Uporabi IPv4 mDNS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime mDNS> (največ 63 znakov)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi IPv6 mDNS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi isto ime mDNS kot IPv4>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime mDNS> (največ 63 znakov)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP Nastavitve>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Nastavitve imena računalnika/imena delovne skupine>
<Ime računalnika> (največ 15 znakov) Canon****** (»******« predstavlja zadnjih šest znakov v naslovu MAC)
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Ime delovne skupine> (največ 15 znakov) DELOVNA SKUPINA
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Opomba> (največ 48 znakov)
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi NetBIOS>: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve SMB klienta>
<Tip overovitve>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zahteva SMB podpisa za povezavo>: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zahtevaj kodiranje za povezavo>: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potek časa>: od 3 do 10 do 300 sek.
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izberite različico SMB odjemalca>
<1.0>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS nastavitve>
<WINS Ločljivost>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naslov WINS Strežnika> (naslov IP)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<LPD Nastavitve izpisovanja>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Stran z LPD napisom>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potek SPR>: 1 do 5 do 60 (min.)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<RAW Nastavitve izpisovanja>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dvosmerno komuniciranje>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potek SPR>: 1 do 5 do 60 (min.)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SNTP Nastavitve>
<Uporabi SNTP>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozivni interval>: od 10 do 1440 do 2880 min.
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naslov NTP strežn.> (naslov IP ali ime gostitelja)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Preverjanje NTP strežn.>
Ne
Da
Da
Ne
-
<Nastavitve FTP izpisovanja>
<Upor. FTP izpis.>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabniško ime>: guest
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Geslo>: 7654321
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi UTF-8 za Prikaz imena FTP opravila tiskanja>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve WSD>
<Uporabi izpisovanje WSD>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Upor. WSD Brskanje>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi skeniranje WSD>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabite FTP PASV način>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPP Nastavitve izpisovanja>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omogoči pri uporabi TLS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi overovitev>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve Multicast Discovery>
<Odgovor>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naziv območja>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleep Mode Notification Settings>*1
<Notify>: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>: od 1 do 11.427 do 65.535
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: od 0 do 3 do 254
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: od 60 do 600 do 65.535 sek.
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabite HTTP>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve TLS>
<Nastavitve, ki uporabljajo TLS>
Ne
Da
Da
Ne
-
<Ključ in Certifikat>
<Nastav. kot Privz. ključ>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
Ne
-
<Podrobnosti certifikata> (<Verzija>, <Serijska številka>, <Algoritem podpisa>, <Izstavlj. za>, <Zač. datum veljavnosti>, <Končni datum veljavnosti>, <Izdajatelj>, <Javni ključ>, <Indeks izpis cert.>, <Izstavljeno (Alt. ime)>, <Preveri certifikat>)
Ne
Da
Da
Ne
-
<Prik. Upor. lokacijo> (prikaže, za kaj se uporablja par ključev)
Ne
Da
Da
Ne
-
<Izbira podprtih različic>
<Najvišja različica>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimalna različica>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve algoritma>
<Kodirni algoritem>
<AES-CBC (256-bitni)>: <Vklj.>, <Izklj.>
<AES-GCM (256-bitni)>: <Vklj.>, <Izklj.>
<3DES-CBC>: <Vklj.>, <Izklj.>
<AES-CBC (128-bitni)>: <Vklj.>, <Izklj.>
<AES-GCM (128-bitni)>: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve nadomestnega strežnika>
<Uporabi nadomestni strežnik>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naslov strežnika> (naslov IP ali FQDN)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Številka vhoda>: od 1 do 80 do 65.535
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi namestn. strežnik znotraj iste domene>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitev overovitve>
<Upor. over. nam. strežnika>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabniško ime> (največ 24 znakov)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Geslo> (največ 24 znakov)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potrd. pod. za overov. v nač. upravlj. overov.>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v vmesniku Daljinski UI.
<TCP/IP Nastavitve>: <IPSec nastavitve>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Uporabi IPSec>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sprejem paketov brez politike>
<Omogoči>, <Zavrni>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Politika Da/Ne>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registr.>
<Ime politike> (največ 24 znakov)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbirnik nastavitev>
<Lokalni naslov> (<Vsi IP naslovi>, <IPv4 Naslov>, <IPv6 Naslov>, <IPv4 ročne nastavitve>, <IPv6 ročne nastavitve>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 ročne nastavitve> (<En naslov>, <Razpon naslovov>(<Prvi naslov>, <Zadnji naslov>), <Nastavitve podomrežja>(<Naslov>, <Maska podomrežja>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 ročne nastavitve> (<En naslov>(<Naslov>), <Razpon naslovov> (<Prvi naslov>, <Zadnji naslov>), <Izbira predpone> (<Naslov>, <Dolžina predpone>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dolžina predpone> (od 0 do 64 do 128)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Daljinski naslov>(<Vsi IP naslovi>, <Vsi IPv4 naslovi>, <Vsi IPv6 naslovi>, <IPv4 ročne nastavitve>, <IPv6 ročne nastavitve>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 ročne nastavitve>(<En naslov>, <Razpon naslovov>(<Prvi naslov>, <Zadnji naslov>), <Nastavitve podomrežja>(<Naslov>, <Maska podomrežja>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 ročne nastavitve> (<En naslov>(<Naslov>), <Razpon naslovov> (<Prvi naslov>, <Zadnji naslov>), <Izbira predpone> (<Naslov>, <Dolžina predpone>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dolžina predpone> (od 0 do 64 do 128)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vrata> (<Izbira po številki vhoda>, <Izbira po imenu servisa>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbira po številki vhoda>(<Lokalni vhod>(<Vsi vhodi>, <En vhod>), <Daljinski vhod>(<Vsi vhodi>, <En vhod>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<En vhod> (od 1 do 65.535)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbira po imenu servisa>
<Servis Da/Ne>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE nastavitve>
<IKE način>: <Glavni>, <Agresivno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metoda overovitve>: <Način preddelj. ključa> (<Souporabljeni ključ>), <Način dig. podpisa> (<Ključ in Certifikat>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ključ in Certifikat>:
<Nastav. kot Privz. ključ>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ključ in Certifikat>:
<Podrobnosti certifikata>(<Verzija>, <Serijska številka>, <Algoritem podpisa>, <Izstavlj. za>, <Zač. datum veljavnosti>, <Končni datum veljavnosti>, <Izdajatelj>, <Javni ključ>, <Indeks izpis cert.>, <Izstavljeno (Alt. ime)>, <Preveri certifikat>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ključ in Certifikat>: <Prik. Upor. lokacijo> (prikaže, za kaj se uporablja par ključev)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritem overovitve/kodiranja> (<Avto>, <Ročne nastavitve>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritem overovitve/kodiranja>: <Ročne nastavitve>
<Overovitev>
<SHA1>: <Da>, <Ne>
<SHA2>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Kodiranje>
<3DES-CBC>: <Da>, <Ne>
<AES-CBC>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<DH skupina>
<Skupina 14 (2048)>: <Vklj.>, <Izklj.>
<ECDH-P256>: <Vklj.>, <Izklj.>
<ECDH-P384>: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve IPSec mreže>
<Veljavnost>
<Čas>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Da>: (od 1 do 480 do 65.535min.)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Veljavnost>
<Velikost>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Da>: (od 0 do 1 do 65.535 MB)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritem overovitve/kodiranja>: <Avto>, <Ročne nastavitve>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritem overovitve/kodiranja>: <Ročne nastavitve> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Nastavitve:
<ESP overovitev>
<SHA1>: <Da>, <Ne>
<NULL>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP Kodiranje>
<3DES-CBC>: <Da>, <Ne>
<AES-CBC>: <Da>, <Ne>
<NULL>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Nastavitve: Brez
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Nastavitve: Brez
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Način povezave>:
Transport (samo zaslon)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omogoči samo 256-bit za dolžino ključa AES>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
Ne
-
<Urejanje>
-
Ne
Da
Da
Ne
-
<Izbris>
-
Ne
Da
Da
Ne
-
<Izpis seznama>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
Ne
-
<TCP/IP Nastavitve>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<TCP/IP Option Settings>*1
<Use Window Scale Option>: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: od 600 do 1500 bytes (600-1500)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi Network Link Scan>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi TLS>: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
To nastavitev je mogoče določiti samo v vmesniku Daljinski UI.
<SNMP Nastavitve>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Uporabi SNMPv1>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. namenske skupnosti>
<Namenska skupnost>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Dovolj. za dostop>: <Branje/Pisanje>, <Samo branje>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. Imena skupnosti 1>
<Ime skupnosti 1>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Dovolj. za dostop>: <Branje/Pisanje>, <Samo branje>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime skupnosti>: javno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. Imena skupnosti 2>
<Ime skupnosti 2>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Dovolj. za dostop>: <Branje/Pisanje>, <Samo branje>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime skupnosti>: javno2
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi SNMPv3>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve Administrator>
<Uporabi Administrator>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Geslo za kodiranje>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi isto geslo kot za overovitev>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Upor. nastavitve>
<Upor. Da/Ne>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija> (<Uporabniško ime>, <MIB Dovolj. za dostop> (<Branje/Pisanje>, <Samo branje>), <Nastavitve zaščite> (<Overov. Da/Kodir. Da>, <Overov. Da/Kodir. Ne>, <Overov.št./Kodir. št.>), <Algoritem overovitve> (<MD5>, <SHA1>), <Geslo za overovitev>, <Kodirni algoritem> (<DES>, <AES>), <Geslo za kodiranje>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podrobn./Sprem.> (<Uporabniško ime>, <MIB Dovolj. za dostop> (<Branje/Pisanje>, <Samo branje>), <Nastavitve zaščite> (<Overov. Da/Kodir. Da>, <Overov. Da/Kodir. Ne>, <Overov.št./Kodir. št.>), <Algoritem overovitve> (<MD5>, <SHA1>), <Geslo za overovitev>, <Kodirni algoritem> (<DES>, <AES>), <Geslo za kodiranje>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbris>
Ne
Da
Da
Ne
-
<Pridob pod. za nadzor tiskaln. od gostitelja>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Formatiranje gostiteljskih virov MIB v RFC2790>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Formatiranje gostiteljskih virov MIB v RFC2790>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve namenskega vhoda>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Nastavitve namenskega vhoda>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metoda overovitve namenskega vhoda>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Metoda overovitve namenskega vhoda>
<Način 1>, <Način 2>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabite funkcijo Spooler>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Uporabite funkcijo Spooler>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas čakanja na povezavo ob zagonu>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Čas čakanja na povezavo ob zagonu>
od 0 do 300 sek.
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve Ethernet gonilnika>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Nastavitve Ethernet gonilnika>
<Avto zaznava>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Način komuniciranja> (Ne): <Polov. dupleks>, <Polni dupleks>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ethernet tip> (Ne): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Trenutna hitrost prenosa>: Samo zaslon
Ne
Da
Da
Ne
-
<MAC naslov>: Samo zaslon
Ne
Da
Da
Ne
-
<Nastavitve IEEE 802.1X>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Uporabi IEEE 802.1X>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime za prijavo>
Ime za prijavo
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Preverite potrdilo za over. strežnik>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prever. imena overov. strežnika>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime overov. strežnika>
Ime overov. strežnika
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi TLS>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ključ in Certifikat>
Nastav. kot Privz. ključ
Ne
Da
Da
Ne
-
<Podrobnosti certifikata> (<Verzija>, <Serijska številka>, <Algoritem podpisa>, <Izstavlj. za>, <Zač. datum veljavnosti>, <Končni datum veljavnosti>, <Izdajatelj>, <Javni ključ>, <Indeks izpis cert.>, <Izstavljeno (Alt. ime)>, <Preveri certifikat>)
Ne
Da
Da
Ne
-
<Prik. Upor. lokacijo> (ključ in certifikat)
Ne
Da
Da
Ne
-
<Uporabi TTLS>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<<TTLS nastavitve (TTLS Protokol)>>: <MSCHAPv2>, <PAP>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi PEAP>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabniško ime>
Ime uporabnika, za katerega je potrebno preverjanje pristnosti uporabnika IEEE 802.1X
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Geslo>
Geslo uporabnika, za katerega je potrebno preverjanje pristnosti uporabnika IEEE 802.1X
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi Ime za prijavo kot Uporabniško ime>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve požarne stene>: <Filter IPv4 naslova>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Izhodni filter>
<Uporabi filter>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Privzeta politika>: <Omogoči>, <Zavrni>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija> (do 16 naslovov IPv4), <Urejanje>, <Izbris>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija>
<En naslov>, <Razpon naslova> (<Prvi naslov>, <Zadnji naslov>), <Naslov predpone> (<Naslov>, <Dolžina predpone>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Urejanje>
<En naslov>, <Razpon naslova> (<Prvi naslov>, <Zadnji naslov>), <Naslov predpone> (<Naslov>, <Dolžina predpone>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dolžina predpone> (od 0 do 32)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vhodni filter>
<Uporabi filter>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Privzeta politika>: <Omogoči>, <Zavrni>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija> (do 16 naslovov IPv4), <Podrobnosti/Sprememba>, <Delete>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija>
<En naslov>, <Razpon naslova> (<Prvi naslov>, <Zadnji naslov>), <Naslov predpone> (<Naslov>, <Dolžina predpone>), <Številka vhoda> (<Ne izberite>, <Izberi>)
<Izberi> (<Številka vhoda>): <Dodaj>, <Brisanje>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podrobnosti/Sprememba>
<En naslov>, <Razpon naslova> (<Prvi naslov>, <Zadnji naslov>), <Naslov predpone> (<Naslov>, <Dolžina predpone>), <Številka vhoda> (<Ne izberite>, <Izberi>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dolžina predpone> (od 0 do 32)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vedno omogoči pošiljanje/sprejemanje z ICMP>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve požarne stene>: <Filter IPv6 naslova>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Izhodni filter>
<Uporabi filter>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Privzeta politika>: <Omogoči>, <Zavrni>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija> (do 16 naslovov IPv6), <Urejanje>, <Brisanje>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija>
<En naslov> (<Naslov>), <Naslov predpone> (<IPv6 Predpona>, <Dolžina predpone>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Urejanje>
<En naslov> (<Naslov>), <Naslov predpone> (<IPv6 Predpona>, <Dolžina predpone>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dolžina predpone> (od 0 do 128)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vhodni filter>
<Uporabi filter>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Privzeta politika>: <Omogoči>, <Zavrni>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija> (do 16 naslovov IPv6), <Podrobnosti/Sprememba>, <Brisanje>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija>
<En naslov> (<Naslov>), <Naslov predpone> (<IPv6 Predpona>, <Dolžina predpone>), <Številka vhoda> (<Ne izberite>, <Izberi>)
<Izberi> (<Številka vhoda>): <Dodaj>, <Izbris>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podrobn./Sprem.>
<En naslov> (<Naslov>), <Naslov predpone> (<IPv6 Predpona>, <Dolžina predpone>), <Številka vhoda> (<Ne izberite>, <Izberi>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dolžina predpone> (od 0 do 128)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vedno omogoči pošiljanje/sprejemanje z ICMPv6>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve požarne stene>: <Filter MAC naslova>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Izhodni filter>
<Uporabi filter>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Privzeta politika>: <Omogoči>, <Zavrni>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija> (do 100 naslovov Mac), <Urejanje>, <Izbris>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vhodni filter>
<Uporabi filter>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Privzeta politika>: <Omogoči>, <Zavrni>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija> (do 100 naslovov Mac), <Urejanje>, <Brisanje>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve požarne stene>: <Dnevnik blok. IP naslova>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Dnevnik blok. IP naslova>
<Čas>, <Tip>, <IP naslov>, <Številka vhoda>, <Rezultat>, <Prikaz IP naslova>
Ne
Da
Da
Ne
-
<Uporabi Mopria>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Uporabi Mopria>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi AirPrint>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Uporabi AirPrint>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz napak za AirPrint>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Prikaz napak za AirPrint>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve Google Cloud Print>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Nastavitve Google Cloud Print>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve podatka o lokaciji naprave>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Nastavitve podatka o lokaciji naprave>
<Zemljepisna širina>: Določite zemljepisno širino.
Ne
Da
Da
Ne
-
<Zemljepisna dolžina>: Določite zemljepisno dolžino.
Ne
Da
Da
Ne
-
<Izbira vmesnika>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Izbira vmesnika>
<Ožičeni LAN>, <Brezžični LAN>, <Ožičeni LAN + Brezžični LAN>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Brezžični LAN>: <Nastavitve brezžičnega LAN>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Način WPS Pritisni gumb>
<Način WPS PIN kode>
<Drugo (Ročna nast.)>
<Izberite dostopno točko>
S seznama izberite dostopno točko in vrsto zaščite
Ne
Da
Ne
Ne
-
Preverjanje pristnosti WEP <Vpis omrežnega ključa (WEP)> (<WEP ključ>: Vnesite ključ WEP)
Ne
Da
Ne
Ne
-
Šifriranje WPA/WPA2-PSK: <Vpis omrežnega ključa (PSK)> (<PSK>: Vnesite geslo WPA/WPA2-PSK)
Ne
Da
Ne
Ne
-
<Vpišite ročno>
<SSID>: Vnesite SSID
Ne
Da
Ne
Ne
-
<Nastavitve zaščite>: <Nič>, <WEP>, <WPA/WPA2- PSK>, <WPA/WPA2- EAP>
Ne
Da
Ne
Ne
-
<Nastavitve zaščite> (<WEP>)
<Overov. IEEE 802.11> (<Odprt sistem>, <Souporabljeni ključ>), <WEP ključ 1>, <WEP ključ 2>, <WEP ključ 3>, <WEP ključ 4>
<Nastavitve zaščite> (<WPA/WPA2- PSK>)
<Metoda kodiranja> (<Avto>, <AES-CCMP>), <PSK>
Ne
Da
Ne
Ne
-
<Brezžični LAN>: <Podatki o brezžičnem LAN>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Podatki o brezžičnem LAN>
<Prikaz vseh>
Ne
Da
Da
Ne
-
<Podrob.>
Ne
Da
Da
Ne
-
<Brezžični LAN>: <Način varč. energije>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Način varč. energije>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve direktne povezave>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Uporabi direktno povezavo>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vrsta direktne povezave>
<Način dostopne točke>, <Wi-Fi Direct>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime naprave za Wi-Fi Direct>
Ime naprave za Wi-Fi Direct (Maks. 32 znakov): Ime naprave
Ne
Da
Da
Ne
Settings/Registration Basic Information
<Čas do prekinitve seje z direktno povezavo>
0 = nič, od 1 do 30 do 60 min.
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve načina dostopne točke>
<Uporabi osebni SSID in omrežni ključ>: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi Uporabniško SSID>: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: Vnesite SSID
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbira omrežnega ključa za uporabo>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omrežni ključ>: Vnesite omrežni ključ.
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vedno vključeno, če je izbrano SSID/Omrežni ključ>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve IP naslova za direktno povezavo>
192.168.22.1
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Osebne nastavitve SSID in omrežnega ključa>
<Uporabi Uporabniško SSID>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Personal Setting Information
<SSID>: Vnesite osebni SSID.
Da
Da
Ne
C
Personal Setting Information
<Uporabi Uporabniški omrežni ključ>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Personal Setting Information
<Omrežni ključ>: Vnesite osebni omrežni ključ.
Da
Da
Ne
C
Personal Setting Information
<Samodejno omogoči/onemogoči direktno povezavo za Prijava/Odjava>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
C
Personal Setting Information
<Uporabi Ime za prijavo kot upor. ime za opravilo izpis.>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve sekundarne linije>
Element
Opis nastavitve
Skrbnik naprave
Skrbnik omrežja
Nastaviti je mogoče v vmesniku Daljinski UI
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z oddaljenim uporabniškim vmesnikom Daljinski UI
<Nastavitve IP naslova>
<DHCP>: <Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<IP naslov>: <0.0.0.0>
Ne
Da
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Maska podomrežja>: <0.0.0.0>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prednostna linija za komunic. z mobilnimi napravami>
<Glavna linija>, <Sekundarna linija>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Omejitev funkcij za sekundarno linijo>
<Vklj.>, <Izklj.>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
6W2A-0CJ