Preklic zaklepanja omrežnih nastavitev

Omrežne nastavitve so privzeto zaklenjene, da se preprečijo nenamerne spremembe. Če jih želite spremeniti, odklenite varnostno zaklepanje.
  <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Potrditev sprem. nast. omrežne povezave> <Da> <OK>
Če je izbrana možnost <Ne>, si ne morete ogledati omrežnih nastavitev ali jih spreminjati. Poleg tega niso prikazana sporočila o napakah, povezana z omrežjem.
6W2A-007