Nastavitev naslova IPv4 sekundarne linije

Če ste izbrali možnost <Izbira vmesnika>, lahko v razdelku <Nastavitve sekundarne linije> nastavite naslov IP za brezžično omrežje (sekundarna linija).
Za sekundarno linijo je mogoče uporabiti samo naslove IPv4.
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije>.
3
Pritisnite <Nastavitve IP naslova> in nastavite naslov IP za brezžično omrežje (sekundarna linija).
Nastavite lahko tako samodejno dodelitev kot tudi ročni vnos. Če nastavite oboje in za možnost <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> izberete <Izklj.>, se ročno vnesen naslov IP uporabi, ko ne uspe samodejna dodelitev naslova IP.
Samodejna dodelitev naslova IP s protokolom DHCP
Pritisnite <DHCP>. To možnost izberite glede na svoje brezžično omrežno okolje.
Če je izbrana možnost <DHCP>, se izvede komunikacija za preverjanje, ali se zagotavljajo omrežne storitve, ne glede na to, ali lahko okolje uporablja DHCP. Priporočamo, da to možnost počistite, če ne uporabljate protokola DHCP.
Ročni vnos naslova IP
1
Potrdite, da ni izbrana možnost <DHCP>.
Če je izbrana, pritisnite gumb, da jo odznačite.
2
Vnesite naslov IP in masko podomrežja.
Pritisnite ustrezne gumbe in vnesite potrebne nastavitve.
4
Pritisnite <OK>.
5
Pritisnite   <Da>.
Brezžično omrežje (sekundarna linija) se ne more povezati z drugimi omrežji prek usmerjevalnika.
6W2A-00S