Izbira nastavitev za SMB

V tem razdelku je opisano, kako določite nastavitve, ki jih naprava uporabi pri povezovanju v omrežje kot odjemalec SMB.
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <TCP/IP Nastavitve>  <Nastavitve SMB klienta>.
3
Izberite zahtevane nastavitve.
<Tip overovitve>
Izberite različico protokola za preverjanje pristnosti. Izberite <NTLMv1> ali <NTLMv2> glede na ciljni strežnik SMB. Izberete lahko tudi oba.
<Zahteva SMB podpisa za povezavo>
Če želite pri vzpostavljanju povezave s strežnikom SMB zahtevati podpis paketa SMB, pritisnite <Vklj.>.
<Zahtevaj kodiranje za povezavo>
Če želite pri vzpostavljanju povezave s strežnikom SMB zahtevati povezavo s šifrirano komunikacijo SMB v3.0, pritisnite <Vklj.>.
<Potek časa>
Nastavite čas do odziva cilja povezave SMB.
Pri pošiljanju strežniku SMB je bila prekinjena omrežna povezava ali pa je bil odziv strežnika počasen, zaradi česar v napravi prihaja do poteka časovne omejitve za čakanje, preden je bilo mogoče poslati podatke ali dokončati posredovanje. Če se zgodi to, se lahko poteku časovne omejitve morda izognete tako, da podaljšate čas čakanja.
4
Pritisnite <OK>.
5
Pritisnite <Izberite različico SMB odjemalca> in izberite različico SMB, ki jo uporablja odjemalec SMB.
6
Pritisnite <OK>.
7
Pritisnite   <Da>.
Ko je možnost <Zahtevaj kodiranje za povezavo> nastavljena na <Vklj.>, lahko naprava vzpostavi povezavo samo s strežniki SMB, ki podpirajo šifrirano komunikacijo SMB v3.0. Ko sta možnosti <1.0> in <2.0> nastavljeni na <Vklj.> za <Izberite različico SMB odjemalca>, vendar možnost <3.0> ni nastavljena na <Vklj.>, naprava ne more vzpostaviti povezave s strežniki SMB, ki ne podpirajo šifrirane komunikacije SMB v3.0.
Uporabite enako različico SMB v strežniku in odjemalcu za SMB. SMB ni mogoče uporabiti, če uporabljate različne različice.
Glede na omrežne nastavitve bo morda prikazana napaka pri pošiljanju strežniku SMB. V takem primeru prilagodite čas v možnosti <Potek časa>.
6W2A-010