Spremljanje in upravljanje s SNMP

SNMP je protokol za spremljanje in upravljanje komunikacijskih naprav v omrežju na podlagi zbirke podatkov za upravljanje, imenovane MIB. Podatke o napakah v napravi in število izpisov lahko preverite iz računalnika. Naprava podpira SNMPv1 in SNMPv3, ki ima izboljšane varnostne funkcije. Uporabite lahko enega od protokolov ali oba. Posamezne funkcije nastavite v skladu s svojim okoljem in namenom uporabe.
SNMPv1
SNMPv1 določi komunikacijski obseg na podlagi podatkov, imenovanih »ime skupnosti«. Ker pa se imena skupnosti omrežjem pošljejo kot navadno besedilo, so lahko izpostavljena varnostnim težavam. Če želite zagotoviti varnost, onemogočite SNMPv1 in uporabite SNMPv3.
SNMPv3
SNMPv3 omogoča upravljanje omrežnih naprav z močnimi varnostnimi funkcijami.
Če uporabljate programsko opremo za upravljanje SNMP, lahko napravo nastavite, spremljate in upravljate iz računalnika. Podrobnosti o tem si oglejte v priročnikih za programsko opremo.

Nastavitev SNMPv1/SNMPv3

1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <SNMP Nastavitve>.
3
Nastavite SNMPv1.
1
Pritisnite <Da> v možnosti <Uporabi SNMPv1>.
Če ne uporabljate protokola SNMPv1, pritisnite <Ne>.
2
Pritisnite <Nast. namenske skupnosti>, <Nast. Imena skupnosti 1> ali <Nast. Imena skupnosti 2>.
Izključna skupnost je vnaprej nastavljena skupnost (skupina), namenjena upraviteljem, ki uporabljajo programsko opremo Canon, kot je iW Management Console. Če želite uporabiti izključno skupnost, pritisnite <Nast. namenske skupnosti>. Če želite določiti splošno skupnost, pritisnite <Nast. Imena skupnosti 1> ali <Nast. Imena skupnosti 2>.
3
Nastavite skupnost.
<Namenska skupnost>/<Ime skupnosti 1>/<Ime skupnosti 2>
Če želite uporabiti izbrano skupnost, pritisnite <Da>. Če ne želite uporabiti skupnosti, pritisnite <Ne>.
<MIB Dovolj. za dostop>
Za vsako skupnost izberite dovoljenja za dostop do MIB: <Branje/Pisanje> ali <Samo branje>.
<Ime skupnosti>
Z abecednimi in številskimi znaki vnesite ime skupnosti, ki ji pripadate. Če izberete <Nast. namenske skupnosti>, ne morete nastaviti imena izključne skupnosti.
4
Pritisnite <OK>.
4
Nastavite SNMPv3.
1
Pritisnite <Da> v možnosti <Uporabi SNMPv3>.
Če ne uporabljate protokola SNMPv3, pritisnite <Ne>.
2
Pritisnite <Nastavitve Administrator>.
3
Izberite potrebne nastavitve in pritisnite <OK>.
<Uporabi Administrator>
Če uporabljate uporabniško ime »Administrator«, nastavite na <Da>.
<Geslo za kodiranje>
Če uporabljate geslo, ki se razlikuje od tistega za preverjanje pristnosti, počistite možnost <Uporabi isto geslo kot za overovitev>, pritisnite <Geslo za kodiranje> in vnesite geslo.
Če je uporabniško ime »Administrator« onemogočeno, ne morete nastaviti <Nastavitve Administrator> (nastavitev za <Uporabi Administrator> je fiksna: <Ne>).
4
Pritisnite <Upor. nastavitve>  <Registr.>.
5
Vnesite potrebne podatke.
<Uporabniško ime>
Z abecednimi in številskimi znaki vnesite uporabniško ime.
Pri registraciji za ime ne morete uporabiti besede »Administrator«. Če želite uporabiti uporabniško ime »Administrator«, morate <Uporabi Administrator> nastaviti na <Ne> v razdelku <Nastavitve Administrator>.
<MIB Dovolj. za dostop>
Izberite dovoljenja za dostop do MIB: <Branje/Pisanje> ali <Samo branje>.
<Nastavitve zaščite>
Nastavite kombinacijo preverjanja pristnosti in kodiranja. Izberite <Overov. Da/Kodir. Da>, <Overov. Da/Kodir. Ne> ali <Overov.št./Kodir. št.>.
6
Pritisnite <Next>.
7
Vnesite potrebne podatke.
<Algoritem overovitve>
Glede na svoje okolje izberite <MD5> ali <SHA1>.
<Geslo za overovitev>
Vnesite geslo, ki ga želite uporabljati za preverjanje pristnosti. Ko vnesete geslo, je prikazana možnost <Potrditev> za potrditev. Znova vnesite geslo.
<Kodirni algoritem>
Glede na svoje okolje izberite <DES> ali <AES>.
<Geslo za kodiranje>
Vnesite geslo, ki ga želite uporabljati za kodiranje. Ko vnesete geslo, je prikazana možnost <Potrditev> za potrditev. Znova vnesite geslo.
8
Pritisnite <OK>  <OK>.
9
Pritisnite <OK>.
5
Konfigurirajte nastavitve v <Pridob pod. za nadzor tiskaln. od gostitelja>.
Če nastavite možnost <Da>, lahko s protokolom SNMP redno pridobivate podatek za upravljanje tiskalnika, kot je tiskalni protokol iz računalnika v omrežju.
6
Pritisnite <OK>.
7
Pritisnite   <Da>.
Če skupaj uporabljate SNMPv1 in SNMPv3, priporočamo, da pravice za dostop do MIB za SNMPv1 nastavite na <Samo branje>. Če izberete <Branje/Pisanje>, je mogoče uporabljati skoraj vse postopke naprave in močne varnostne funkcije protokola SNMPv3 ne bodo učinkovite. Pravice za dostop do MIB lahko nastavite v protokolu SNMPv1 ali SNMPv3. Če uporabljate SNMPv3, jih lahko nastavite za vsakega uporabnika.
6W2A-013