Preverjanje SSID in omrežnega ključa

Pri ročni nastavitvi povezave z brezžičnim usmerjevalnikom morate navesti SSID, omrežni ključ, varnostni standard ipd., nastavljene v brezžičnem usmerjevalniku. SSID in omrežni ključ sta morda navedena na teh omrežnih napravah. Pred nastavljanjem naprave preverite naprave. Če je varnostni standard za brezžični usmerjevalnik WPA/WPA2-EAP, vnaprej določite nastavitve preverjanja pristnosti IEEE 802.1X za napravo (Konfiguriranje nastavitev preverjanja pristnosti IEEE 802.1X). Za dodatne informacije glejte priročnike z navodili za uporabo omrežnih naprav ali se obrnite na izdelovalca.
SSID
Ime brezžičnega omrežja LAN, po katerem ga lahko prepoznate. Drugi imeni za SSID sta »ime dostopne točke« in »ime omrežja«.
Omrežni ključ
Ključna beseda ali geslo za šifriranje podatkov ali preverjanje istovetnosti omrežja. Nekateri drugi izrazi za omrežni ključ so »ključ za šifriranje«, »ključ WEP«, »geslo za WPA/WPA2« in »ključ v vnaprejšnji skupni rabi (PSK)«.
Varnostni protokoli za brezžična omrežja (preverjanje pristnosti/šifriranje)
Vrste zaščite (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP)
Način preverjanja pristnosti (odprti sistem/ključ v vnaprejšnji skupni rabi/preverjanje pristnosti IEEE 802.1X)
Način šifriranja (TKIP/AES-CCMP)
WPA/WPA2-EAP ni mogoče uporabiti, če je za <Izbira vmesnika> izbrana možnost <Ožičeni LAN + Brezžični LAN>.
6W2A-00J