Nastavitev povezave z načinom WPS s kodo PIN

Nekateri usmerjevalniki s funkcijo WPS ne podpirajo načina s pritiskom gumba. V tem primeru morate v usmerjevalnik vnesti kodo PIN, ki jo generira naprava.
Generiranje kode PIN v napravi
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Brezžični LAN>  <Nastavitve brezžičnega LAN>  <Način WPS PIN kode>.
Ustvari se koda PIN.
Registracija kode PIN v brezžičnem usmerjevalniku
Kodo PIN registrirajte v dveh minutah, potem ko je generirana. Podrobnejše informacije so v navodilih za uporabo omrežne naprave.
1
V računalniku se povežite z brezžičnim usmerjevalnikom.
2
Odprite zaslon za vnos kode PIN za WPS.
3
Registrirajte ustvarjeno kodo PIN v brezžični usmerjevalnik.
Ko je brezžični usmerjevalnik zaznan in konfiguracija končana, bo prikazan zaslon <Povezano.>.
Če je v brezžičnem usmerjevalniku nastavljeno preverjanje istovetnosti WEP, morda ne boste mogli vzpostaviti povezave s funkcijo WPS.
6W2A-00E