Shranjevanje dokumentov v druge naprave

Sledite spodnjim postopkom, če želite optično prebrane dokumente shraniti v Izpopolnjeni prostor drugega večnamenskega tiskalnika Canon ali v strežnik Windows.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Skeniranje in shranjevanje>. Zaslon <Domov>
3
Pritisnite <Mreža>.
4
Izberite napravo, do katere želite dostopati.
Za informacije o elementih zaslona in navodilih, kako jih uporabiti, glejte Delo z datotekami in mapami v drugih napravah.
5
Izberite mapo za shranjevanje in pritisnite <Skeniranje>.
6
Po potrebi določite nastavitve skeniranja.
Za nastavitve optičnega branja glejte Zaslon z nastavitvami in operacije za shranjevanje optičnega branja.
7
Pritisnite .
Izvirniki se optično preberejo in shranijo kot datoteke.
Za preklic optičnega branja pritisnite <Preklic> ali   <Da>.
Če se prikaže sporočilo <Pritisnite [Start] za skeniranje naslednjega originala.>
Pritisnite <Nadzor stanja>  <Shrani>  <Dnevnik opravil>, da preverite rezultat shranjevanja. Če se prikaže <NEG>, datoteka ni bila pravilno shranjena. Poskusite ponovno s postopkom.
6W2A-07H