Če naprava ne deluje

Če med uporabo naprave pride do težave, preverite naslednje, preden stopite v stik z lokalnim pooblaščenim prodajalcem družbe Canon.

Najprej preverite to

Ali je na zaslonu na dotik prikazano sporočilo?

Če med delovanjem naprave pride do težave, se na zaslonu prikaže sporočilo.
Prikaže se sporočilo ali številka, ki se začne z znakom »#« (koda napake)

Ali je indikator glavnega napajanja ugasnjen?

Če indikator glavnega napajanja ne zasveti, ko je električno stikalo vklopljeno, preverite električni vtič.

Ali sveti?

Če sveti, pritisnite , da prekličete način pripravljenosti.

Ali je naprava pravilno povezana z računalnikom?

Preverite omrežno povezavo med napravo in računalnikom.
Nastavitve omrežnega okolja

Če se naprava ne odziva na ukaze računalnika

Znova zaženite napravo.

Če se naprava ne odziva, čeprav je vklopljena, jo izklopite (Izklop naprave). Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen, počakajte 10 sekund ali več po tem, ko indikator glavnega napajanja zasveti, in ponovno vklopite napravo (Vklop naprave).

Preverite, ali je gonilnik pravilno nameščen.

Če želite informacije o namestitvi gonilnika, glejte Namestitev gonilnikov.

Preverite, ali je naslov IP naprave pravilen.

Preverite nastavitve naslova IP in jih spremenite, če niso pravilne. Za informacije o nastavitvah glejte Nastavitev z uporabo priročnika za namestitev.

Ko se prikaže zaslon za preverjanje pristnosti (zaslon za prijavo)

Prijavite se kot registrirani uporabnik.

Ko se prikaže zaslon za preverjanje pristnosti (zaslon za prijavo), se morate prijaviti kot registrirani uporabnik, če želite še naprej upravljati napravo.
Prijava v napravo
6W2A-0HS