Prikaže se sporočilo, da se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca družbe Canon

Če naprava zaradi težave ne deluje normalno, se na zaslonu na dotik prikaže sporočilo. Preverite, kaj pomeni prikazano sporočilo.

Če se prikaže sporočilo, da se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca družbe Canon

1
Znova zaženite napravo.
Pritisnite stikalo za vklop/izklop, da izklopite napravo (Izklop naprave), počakajte več kot 10 sekund po tem, ko indikator glavnega napajanja ugasne, nato pa znova vklopite napravo (Vklop naprave).
Upoštevajte, da so podatki, ki so v čakalni vrsti za obdelavo, ob izklopu naprave izbrisani.
2
Če je sporočilo še vedno prikazano, pripravite te podatke.
ime izdelka;
Prodajalec, pri katerem ste kupili napravo
Težava (postopek, ki ste ga izvedli, rezultat postopka in težava itd.)
Koda, prikazana na zaslonu na dotik
Prikazanih je lahko več kod.
3
Izklopite napravo. izvlecite napajalni vtič in se obrnite na pooblaščenega lokalnega prodajalca družbe Canon.
Kabla ne priključujte oz. izključujte z mokrimi rokami; to lahko povzroči električni udar.
Napajalni kabel vedno držite za vtikač, ko ga izključujete iz omrežja. Če vlečete za napajalni kabel, ga lahko poškodujete ali pretrgate. Če je napajalni kabel poškodovan, lahko povzroči požar ali električni udar.

Ko je prikazan gumb <Način omejenih funkcij>

Napravo lahko še vedno uporabljate, preden odpravite težavo, in sicer tako, da omejite funkcije.
1
Pritisnite <Način omejenih funkcij>.
2
Pritisnite <Da> za vnovični zagon naprave.
Naprava se znova zažene v načinu omejenih funkcij.
Ko je težava odpravljena, sporočilo s pozivom, da se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca družbe Canon, izgine iz spodnjega levega kota zaslona.
Funkcije, ki so na voljo, ko je funkcija tiskanja omejena:
Faks, Skeniranje, Daljinski skener, Napotki za delo, Hitri meni, Nadzor stanja, Daljinski UI
Funkcije, ki so na voljo, ko je funkcija optičnega branja omejena:
Dostop v shranjene datote, Faks/I-Faks predal, Izpis, Napotki za delo, Hitri meni, Nadzor stanja, Daljinski UI
Ko pride do napake, se izvede postopek shranjevanja sistemskih podatkov, kar je odvisno od napake. Ne izklopite naprave, dokler se postopek ne konča.

Ko se prikaže sporočilo <Ta funkcija trenutno ni na voljo. Uporabljate lahko druge funkcije v okviru [Domov].>

Sporočilo se prikaže, ko izberete omejeno funkcijo, če je naprava v načinu omejene funkcije ali če je funkcija tiskanja ali optičnega branja omejena. Na zaslonu <Domov> izberite drugo funkcijo. Za prikaz funkcij, ki so na voljo, glejte (Ko je prikazan gumb <Način omejenih funkcij>).
6W2A-0J4