Druge težave

Ni mogoče pritisniti gumba ali izbrati elementa oziroma element ni prikazan.

Nekatere nastavitve lahko uporablja samo skrbnik. Splošni uporabniki jih ne morajo uporabljati.
Nastavitve/Registracija
Skrbnik sistema omeji funkcije, ki jih lahko uporabljajo splošni uporabniki, da prepreči nepooblaščeno uporabo in omeji uporabo funkcij.
Funkcije, ki jih je mogoče uporabljati s preverjanjem pristnosti uporabnikov, upravlja skrbnik. Te funkcije lahko uporabljate, če se prijavite z ID-jem s pravicami dostopa.
Prijava v napravo
Funkcij ni mogoče uporabljati, ker izbirna oprema ali sistemske možnosti, ki jih zahtevajo, niso nameščene.
Gumbi, prikazani na zaslonu, so spremenjeni. Pritisnite  ali  na dnu zaslona, da preklopite prikaz, ali pritisnite <Opcije> in poiščite želeni gumb. Za prikaz zaslona z osnovnimi funkcijami pritisnite <Opcije> in poiščite želeni gumb.
Prilagajanje zaslona <Domov>
Prilagajanje zaslona z osnovnimi funkcijami
Nastavitve se upravljajo z nastavitvami varnostnega pravilnika. Če želite spremeniti nastavitve, se morate v vmesnik Daljinski UI prijaviti s skrbniškimi pravicami.
Konfiguriranje nastavitev varnostnega pravilnika

Nekatere nastavitve, uvožene iz druge naprave, niso prikazane.

Če je nastavljen varnostni pravilnik, nastavitev, ki kršijo varnostni pravilnik, ni mogoče uvoziti.

Dnevniške datoteke so popačene.

Če datoteke CSV odprete z Microsoft Excelom, vsebina morda ne bo prepoznana kot besedilni nizi in bo zato morda postala popačena. Če se to zgodi, datoteke odprite z urejevalnikom datotek CSV ali urejevalnikom besedila.

Dogodki se ne beležijo v dnevnike, čeprav je bilo zagnano zbiranje dnevnikov.

Rezultati morda ne bodo prikazani v dnevniški datoteki, če so pridobljeni takoj po zagonu zbiranja dnevnikov. Ker zbiranje dnevnikov traja nekaj časa, počakajte nekaj trenutkov, nato pa znova pridobite dnevniško datoteko.

Nastavitev za dolge ozke izvirnike ni prikazana.

Dolge ozke izvirnike lahko uporabljate, če spremenite nastavitve naprave. Dodatne podatke poiščite pri pooblaščenem Canonovem prodajalcu.

Nastavitev za papir velikosti K ni prikazana.

Papir velikosti K lahko uporabljate, če spremenite nastavitve naprave. Dodatne podatke poiščite pri pooblaščenem Canonovem prodajalcu.
6W2A-0J2