Težave z optičnim branjem

Dokumentov ni mogoče poslati v strežnik s funkcijo optičnega branja in pošiljanja.

Ali so nastavitve strežnika, na primer geslo, pravilne?

Če je bilo na primer geslo za prijavo v strežnik (računalnik) spremenjeno, spremenite nastavitve, registrirane v imeniku ali gumbih za hitro izbiranje.
Urejanje registriranih prejemnikov v imeniku
Urejanje registriranih ciljev za hitro izbiranje

Optično prebranih dokumentov ni mogoče poslati po e-pošti.

Ali so podatki o prejemniku pravilni?

Spremenite nastavitve, registrirane v imeniku ali gumbih za hitro izbiranje.
Urejanje registriranih prejemnikov v imeniku
Urejanje registriranih ciljev za hitro izbiranje

Ali so nastavitve strežnika SMTP ali DNS pravilne?

Če ni mogoče poslati e-pošte, pravilno nastavite strežnika SMTP in DNS. Če se številka vrat za pošiljanje SMTP ali prejemanje prek protokola POP razlikuje od privzete, določite pravilne številke vrat v možnosti <Izbira številke vhoda za SMTP ODD/POP SPR>.
Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
Izbira nastavitev za DNS

Na optično prebranih dokumentih se pojavljajo črne lise.

Ali je območje optičnega branja dokumenta v podajalniku umazano?

Očistite območje optičnega branja dokumenta v podajalniku.
Čiščenje podajalnika

Na optično prebranih dokumentih prihaja do prelivanja barve.

Ali je gostota ozadja pravilno nastavljena?

Gostoto ozadja nastavite na <Avto>.
Prilagoditev gostote
6W2A-0HY