Kullanıcı Kılavuzu Belgesini Görüntüleme

Bu bölümde, Kullanıcı Kılavuzu'nda kullanılan işaretler, düğmeler, ekranlar ve diğer öğeler açıklanmaktadır. Uyarılar ve dikkat edilecek noktalar, makineyle birlikte verilen "Başlangıç" kılavuzundaki "Önemli Güvenlik Yönergeleri" bölümünde de verilmektedir. Bu talimatlara da bakın.
İşaretler
Güvenliğe ilişkin ikazlar, kısıtlamalar ve makinenin taşınmasına ilişkin ikazlar, yararlı ipuçları ve diğer bilgiler aşağıdaki işaretlerle belirtilir.
 
Doğru şekilde gerçekleştirilmediği takdirde kişilerin yaralanmasına veya ölümüne yol açabilecek işlemler ile ilgili uyarıları belirtir. Makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için daima bu önlemleri dikkate alın.
Gerçekleştirilmemesi gereken bir işlemi gösterir. Bu öğeleri dikkatlice okuyun ve anlatılan işlemleri gerçekleştirmeyin.
İşlemlere ait gereksinimleri ve kısıtlamaları belirtmektedir. Makineye gelebilecek zarardan kaçınmak ve makineyi doğru şekilde çalıştırmak için bu öğeleri dikkatli bir biçimde okuduğunuzdan emin olun.
Bir işlem hakkında açıklama belirtir ya da yönteme ait ilave açıklamaları kapsar.
İPUÇLARI
Makinenin kullanımına yönelik faydalı işlevleri veya ipuçlarını gösterir.
Tuşlar ve düğmeler
Kumanda paneli üzerindeki tuşlar, dokunmatik panel ekranında gösterilen düğmeler ve bilgisayar ekranındaki düğmeler aşağıdaki gibidir.
Tür
Örnek
Kumanda paneli üzerindeki tuşlar
Dokunmatik panel ekranındaki düğmeler*
<Fonksiyon Ayarları>
<İptal>
Bilgisayar ekranında görüntülenen düğmeler ve diğer metin arabirimleri
[Preferences]
[OK]
* Dokunmatik panel ekranındaki düğmelere dokunma işleminden Kullanıcı Kılavuzu belgesinde "Basma" olarak bahsedilmektedir.
Ekran
Kullanıcı Kılavuzu belgesinde kullanılan ekranlar, modele, isteğe bağlı ekipmanlara ve sürüme bağlı olarak makinenizin ekran görünümünden farklı olabilir.
Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak, gösterilen ekran içeriğinin bir kısmı bilgisayarınızdakinden farklı olabilir.
Sürücüler ve yazılımlar için ekran içeriği, sürüm yükseltmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Resimler
Aksi belirtilmedikçe, Kullanıcı Kılavuzu'nda kullanılan resimler aşağıdaki seçeneklerin yüklü olduğu "imageRUNNER 2425i"dan alınmıştır.
Cassette Feeding Module-AK
6W2C-0L4