Gönderme/Baskı İşlerini İptal Etme

Bir gönderme/baskı işi gerçekleştirilirken kumanda panelinde  seçeneğine basarsanız ve <İşleri Gönder>/<Baskı İşleri> seçeneğine yönlendiren bir ekran görüntülenirse devam eden gönderme/baskı işi duraklatılır ve <İşleri Gönder>/<Baskı İşleri> görünür.
 
İptal etmek istediğiniz işi seçin ve <İptal> seçeneğine basın.
<İşleri Gönder>/<Baskı İşleri> seçeneklerine yönlendiren ekranlar
<Ana Menü> ekranı
<Yazdır> ekranı
<Durum Dentlm> başlıca ekranları (<Kopyala/Yazdır>, <Gönder>, <Al>, <Sakla>, <Sarf Malz./Diğerleri>)
<Visual Message Settings> ekranı
Bir gönderme/faks işi gerçekleştirilirken kumanda panelinde  seçeneğine basarsanız ve <Faks>/<Tara ve Gönder> ekranı görüntülenirse, devam eden işi doğrudan iptal eden bir açılır ekran görünür. Birden fazla iş devam ederken hangi işin iptal edileceğini ayarlayabilirsiniz: son gerçekleştirilen iş veya gönderme işlemi devam eden iş. (<Durdur'a Basıldığında İptal Edilecek İş>)
Kumanda panelinde  seçeneğine basıldıktan sonra başlatılan bir iş varsa gerçekleştirilir.
<Kopya> veya <Faks> ekranından işleri iptal etmeye ilişkin talimatlar için bkz. Kopyalamayı İptal Etme ya da Faks Gönderme İşlemini İptal Etme.
6W2C-031