Kopyalama

Bu bölümde, temel kopyalama işlemleri ile çeşitli diğer faydalı fonksiyonlar açıklanmaktadır.

Temel Kopyalama İşlemlerine Giriş

Bu bölümde, Kopyalama Temel Özellikleri ekranı ve temel kopyalama işlemleri açıklanmaktadır.

Kaliteyi ve Verimliliği Artırma

Bu bölümde, daha net yazdırma sonuçları elde etmek için netliği ayarlama ve tek seferde hepsini birden etkin şekilde kopyalamak için birden fazla orijinali birleştirme gibi, kopyalama kalitesini ve işlem verimliliğini artırmak için faydalı fonksiyonlar açıklanmaktadır.

Kitapçık ve Toplantı Notu Oluşturma

Bu bölümde, kitapçıklar için gönderilebilenlerinin çıktısını alma veya dağıtım için materyalleri sıralama / gruplama için faydalı fonksiyonlar açıklanmaktadır.

Kullanışlı Kopyalama Fonksiyonlarını Kullanma

Bu bölümde, görüntünün konumunu kaydırma ve kimlik kartlarının ön ve arka yüzlerini tek yaprak kağıda kopyalama gibi çeşitli kopyalama fonksiyonları açıklanmaktadır.
6W2C-03E