İnternet Faks (I-Faks) Kullanma

İnternet faks (I-faks) fonksiyonu, internet aracılığıyla faks gönderip almak içindir. Taranmış belgeler TIFF biçiminde görüntüye dönüştürülür ve e-posta eki olarak gönderilir. Uzak bir yere gönderiyor olsanız veya gönderecek çok sayıda belgeniz olsa bile, telefon hatları kullanılmadığı için iletim maliyetleri konusunda endişelenmeniz gerekmez. Bu fonksiyonla, ofis LAN bağlantısını kullanarak aynı ağdaki cihazlar arasında da I-faks gönderebilir ve alabilirsiniz.
Bir bilgisayarda ya da mobil cihazda kullanılan e-posta adresine belgeleri göndermek için bkz. Orijinalleri Taramak için Temel İşlemler.
I-faks için standartlar ITU-T (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-Telekomünikasyon Standartlaştırma Bölümü) tarafından tanımlanmaktadır. Söz konusu makine ITU-T uyumlu olduğu sürece diğer üreticilerin makineleriyle gönderebilir ve alabilirsiniz. Makine Öneri T.37 (Faks verilerini internette saklama ve iletme aracılığıyla aktarmaya ilişkin yordamlar) ile uyumludur.
6W2C-05R