Gönderilen Belgenin Bir Kopyasını Kaydetme

 
Gönderilen faksın bir kopyasını önceden belirlenen hedefe (e-posta veya dosya sunucusu vb.) kaydedebilirsiniz. Hedefe bağlı olarak, kaydedilen faks PDF gibi farklı bir dijital dosya formatına dönüştürülerek belgelerin düzenli ve yönetilebilir olması sağlanır. Bu yöntem ayrıca, sunucudaki belirlenen hedefte göndericinin adına veya tarihe göre kategorilere ayrılan bir klasör otomatik olarak oluşturulduğu için, günlükleri kolayca yönetmenize de yardımcı olur.
Bu fonksiyonu kullanmak için belgenin kaydetme konumu ve dosya formatı vb. gibi bazı ayarlar önceden kaydedilmelidir. <Arşiv İlt Belgesi>
<Arşiv İlt Belgesi> öğesini <On> olarak ayarlarsanız Direkt Gönderimi kullanamazsınız.
Bu ayar aşağıdaki durumlarda otomatik olarak <Kapalı> şeklinde değişir. Gerektiğinde hedefi tekrar belirleyin veya ayarı <Açık> seçeneğine döndürün.
Yedekleme hedefi adres defterinden silindiğinde
Bir adres defteri Uzak UI’dan alındığında Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
Bir adres defteri Address Book Management Software’den alındığında. <Adr. Defteri Yönetim Yazılımından Al/Aktar>
Gönderme hatası oluşsa bile bir belgenin kopyası kaydedilir.
Hedefin tipine bağlı olarak, aşağıdaki kısıtlamalar uygulanabilir.
E-Posta: Mesaj içermeyen bir e-posta gönderilir.
Faks/I-Faks: Gönderilen faks elektronik dosya olarak kaydedilemez.
<Kişisel Adr. Listesi> içindeki bir hedef, hedef olarak belirlenemez.
Faks hedefi dahil birden fazla hedef belirleme
Tarama Temel Özellikleri ekranında, bir faks hedefini içeren birden fazla hedefe göndererek gönderilen belgenin bir kopyasını kaydedebilirsiniz. Tarama Temel Özellikleri ekranında faks hedeflerini görüntülemek için, <Tarama ve Gönd. Fonksiyonunda Faksı Etkin Kıl> öğesinin <Açık> olarak ayarlanması gerekir. <Faks Fonksiyonunu Göster>

Klasör Adları ve Dosya Adları

Klasör adlarını kategorilere ayırmak için <Gönderici Bilgisi>, <Tarih> veya <Kapalı> seçeneğini belirleyebilirsiniz. <Arşiv İlt Belgesi>
Dosya adları, gönderim tarihi ve saati, iş numarası, gönderici bilgisi, hedef bilgisi ve sonuç bilgisine göre belirlenir.
Örnek: 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
Gönderici bilgisi
Göndericiye ilişkin bilgiler aşağıdaki durumlarda görüntülenir.
Sender Name: <Gönderici Adı (TTI)> seçeneğinin <Ayarlar ile> olarak ayarlanması
User Name: <Gönderici Adı (TTI)> öğesi <Ayar Yok> olarak ayarlandığında ve kullanıcı kimlik doğrulaması yapıldığında
Hat Adı: <Gönderici Adı (TTI)> öğesi <Ayar Yok> olarak ayarlandığında, kullanıcı için kimlik doğrulaması yapılmadığında ve kullanıcı adı faks göndermekte kullanılan hat için kaydedildiğinde
Telephone Number: <Gönderici Adı (TTI)> öğesi <Ayar Yok> olarak ayarlandığında, kullanıcı için kimlik doğrulaması yapılmadığında ve faks göndermekte kullanılan hat için kullanıcı telefon numarası kaydedildiğinde, ancak kullanıcı adı kaydedilmediğinde
----: Yukarıdaki bilgilerden hiçbiri mevcut olmadığında
Hedef bilgileri
Hedefe ilişkin bilgiler aşağıdaki durumlarda görüntülenir.
Hedef Birim Adı: Hedef birim adı mevcut olduğunda
Telephone Number: Hedef birim adı mevcut olmadığında
İlk başarılı gönderimin hedef adı: Ardışık yayın iletimi gerçekleştirirken
6W2C-05A