Göndermek için Önceden Kullanılan Ayarları Geri Çağırma (Önceki Ayarlar)

 
Daha önce belirtilen hedefleri geri çağırabilirsiniz. Bunların yoğunluk gibi tarama ayarları da aynı zamanda geri çağrılır.
seçeneğine basmadan önce, belirlenen hedef, tarama veya gönderim ayarları gibi bir grup ayarı tek bir Önceki Ayarlar grubu olarak saklayabilirsiniz.
Bellekte saklanan en son üç ayar, makine kapatılsa bile silinmez.
Faks bilgi hizmetlerini kullandığınızda, Adres Listesinde saklanmayan bir hedefi belirleyemez ya da Önceki Ayarlar modunu kullanamazsınız.
1
Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme
2
<Faks> seçeneğine basın. <Ana Menü> Ekranı
3
Faks Temel Özellikleri ekranında <Önceki Ayarlar> seçeneğine basın. Faks Temel Özellikleri Ekranı
4
Geri çağrılacak günlüğü seçin ve Tamm seçeneğine basın.
Seçilen günlüğe göre hedef ve bunun tarama ayarları belirlenir.
Kişisel kimlik doğrulama yönetimi kullanımdayken, makine makinede oturum açan kullanıcı tarafından geçmişte belirlenen ayarları geri çağırır.
Göndermeden önce geri çağrılan ayarları değiştirebilirsiniz.
5
seçeneğine basın.
Orijinaller taranır ve gönderme başlar.
<Adres Defteri Erişim Numaralarını Yönet> öğesini <Açık> olarak ayarlarsanız, bellekteki ayarları geri çağıramazsınız.
Bir adres tipini <Yeni Hedefleri Kısıtla> öğesinde <Açık> olarak ayarlarsanız, mevcut saklanan Önceki Ayarlar silinir.
6W2C-057