Kopyalama/Yazdırma/Fakslama/Tarama için Sayfa Sayısını Kontrol Etme

Dokunmatik panel ekranında, kopyalama, fakslama, tarama ve yazdırma için toplam sayfa sayısını kontrol edebilirsiniz.
1
[Sayaç/Cihaz Bilgisi] tuşuna basın.
Kumanda Paneli
2
Kopyalanan, taranan ve yazdırılan sayfaların toplam sayısını kontrol edin.
Taranıp gönderilen toplam sayfa sayısını kontrol etmek istiyorsanız Gndrm/Faks Sayaç Kontrl> seçeneğine basın.
Uzaktan izleme sunucusuyla iletişimi kontrol etmek için <Denetleme Hizmeti>  <İletişim Testi> öğesine basın. Bu fonksiyon çalıştırıldığında makinedeki bilgiler düzenli olarak uzaktan izleme sunucusuna gönderilir. Bu fonksiyonu kullanabilmek için makine ile bu hizmeti sağlayan sunucu arasında iletişim sağlamak gereklidir.
Kopyalama, yazdırma, tarama ve fakslama için kullanılan sayfa sayısını gösteren bir listeyi yazdırabilirsiniz.
Her bir AddOn'un sayaç bilgisini de kontrol edebilirsiniz. 2. adımdaki ekranda <AddOn Saycn Kontrol Et> seçeneğine basın. Aynı ekranda <Cihaz Bilgisi/Diğer> <Aygıt Yapılandırma> seçeneklerine basarsanız makinedeki yüklü seçenekleri kontrol edebilirsiniz.
Sayma koşulları hakkında bilgi için yerel yetkili Canon satıcınıza başvurun.
6W2C-0HK