Düzeltme Basınç Rulosu Yüksek Sıcaklığa Geldiğinde Baskı İşlemini Ayarlama

Düzeltme basınç rulosu belirli bir sıcaklığı aştığında makine sıcaklığın düşmesini beklediği için verimlilik azalır. Bu ayar, verimliliğe öncelik vermek için bekleme süresinin azaltılmasını sağlar.
1
<Ayarlama/Bakım>  <Görüntü Kalitesini Ayarla>  <Özel İşlem>  <Sab. İçin Sıcak Baskılı Rulonun Üretk./Gör. Kal. Önclğ> seçeneğine basın.
2
Baskı işlemini seçip <Tamm> seçeneğine basın.
<Üretkenlik Önceliği 1> ayarlandığında bekleme süresi en kısa hale gelir.
<Üretkenlik Önceliği 1> veya <Üretkenlik Önceliği 2> ayarlandığında bekleme süresi daha kısa hale gelir. Ancak küçük sayfa boyutundan büyük sayfa boyutuna geçilirken, kağıdın her iki ucundaki kartuşun başka kağıtlara aktarılması veya sabitleme ünitesine kağıt sıkışması gibi sorunlar meydana gelebilir.
6W2C-0HF