Çıkışı Döndürürken Baskı İşlemini Ayarlama

Kopyalama veya yazdırma işlemi sırasında <90 Derece Döndür> kullanılırken düzeltme basınç rulosu yüksek sıcaklıklara ulaşırsa, kağıdın her iki ucundaki tonerin başka kağıtlara aktarılması veya sabitleme ünitesine kağıt sıkışması gibi sorunlar meydana gelebilir. Bu ayar, verimliliğe öncelik vermek için düzeltme basınç rulosunun sıcaklığı düşene kadar geçen bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
1
<Ayarlama/Bakım>  <Görüntü Kalitesini Ayarla>  <Özel İşlem>  <Dönen Çıktı İçin Üretkenlik/Görüntü Kalitesi Önceliği> seçeneğine basın.
2
Baskı işlemini seçip <Tamm> seçeneğine basın.
Bu seçenek yalnızca kopyalama ve yazdırma işleri için <90 Derece Döndür> ayarlandığında etkindir.
<Kalite Önceliği> ayarlandığında verimlilik düşer.
6W2C-0HH