Güvenlik Duvarı Ayarlarında MAC Adreslerini Belirtme

Belirli bir MAC adresine sahip bir cihazla iletişime izin vermeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz.
1
seçeneğine basın.
2
<Tercihler>  <Ağ>  <Güvenlik Duvarı Ayarları>  <MAC Adresi Filtresi> seçeneğine basın.
3
<Giden Filtresi> veya <Gelen Filtresi> seçeneğini belirleyin.
Makineden bilgisayara gönderilen verileri kısıtlamak için <Giden Filtresi> seçeneğini belirleyin.
Bilgisayardan alınan verileri kısıtlamak için <Gelen Filtresi> seçeneğini belirleyin.
4
<Filtre Kullan> seçeneğini <Açık> olarak ayarlayın, <Varsayılan Politika> öğesini seçin, ardından <Kaydet> seçeneğine basın.
<Varsayılan Politika> için, <Reddet> öğesini seçerek sonraki adımda yalnızca <İstisna Adresler> içinde belirtilen MAC adresine sahip cihazlarla iletişime izin verin veya <İzin Ver> öğesini seçerek bu cihazlarla iletişimi reddedin.
<Varsayılan Politika> için <Reddet> seçilirse, çok noktaya yayın veya yayın adreslerine gönderme için kısıtlamalar geçerli olmaz.
5
Özel durum adreslerini girin ve <Tamm> seçeneğine basın.
Önceki adımda belirlenen <Varsayılan Politika> seçeneğinin özel durumu olarak belirlenecek MAC adreslerini belirtin.
<Giden Filtresi> ve <Gelen Filtresi> için 100 özel durum adresi kaydedebilirsiniz.
Bir özel durum adresini düzenlemek için
4. adımda gösterilen ekranda düzenlemek istediğiniz özel durum adresini seçin ve düzenleme ekranını görüntülemek için <Düzenle> seçeneğine basın.
6
<Tamm> seçeneğine basın.
7
    <Ayar Değş. Uygula>  <Evet> seçeneğine basın.
6W2C-09E